0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

Domestic Goods Certificate

 Yerli Malı Belgesi


Yerli mali belgeler, istendiği gibi, istenen yerli içeriği önermektedir ve Türkiye´de üretim aşamasında üretilen ürünler için verilen sertifika. çiftçiler için gerekli şartları sağlayan referans belgesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´ne (TOBB) Ticaret Odası´na bağlı kalabilmektedir.
Yerli Malı Belgesi şart ve sürecini ve bilgileri içeren tebliğ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete´de yayımlandı. Yerli Malı Belgesine sahip olmak ve gerekli başvuruyu yapmak Bakanlıkça denetlenir. Sertifikalı üreticilerin kontrolü ve takibi TOBB tarafından oluşturulan veri tabanı otomasyonu ile sağlanmaktadır. Böylece sahte belge düzenleme girişimleri engellenir.

Yerli Malı Belgesi Avantajları


Yerli Malı Belgesi düzenlemesinin temel amaçları ticari ürünlerde yerlileşme oranını artırmak ve üretimde yerli olmaya çalışan firmalara destek olmaktır. Belgeli KOBİ statüsündeki veya daha büyük işletmeler kamu ihalelerinde %15 fiyat avantajına sahiptir. Bu fiyat avantajı orta ve yüksek teknoloji statüsündeki ürünleri kapsamaktadır. Bu fiyat avantajından sertifika sahibi ve en az %50 yerli üretim kriterlerini karşılayan firmalar yararlanabilir. Bu ürünlerin listesi her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır.

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır?


Başvurunun sertifika alınmadan önce yapılması için bazı ön koşullar vardır. Bir firma Yerli Malı Belgesi başvurusunda bulunacaksa;
• Sanayi Kayıt Belgesi ve
• Kapasite Raporuna
sahip olmalıdır. Bu iki belgeye sahip olmayan firmalar Yerli Malı Belgesi başvurusunda bulunamazlar.
Ayrıca firmaların söz konusu ürün için üretimde en az %51 yerlilik oranı yakalamaları bekleniyor. Bunun için üreticilerin uygulanacak her bir ürün için yerli katkı oranı hesaplama tablosunu doldurmaları gerekmektedir. Bu hesaplar daha sonra serbest çalışan bir mali müşavir tarafından incelenir, resmi prosedürlere uygun olup olmadığı kontrol edilir ve onaylanır.
Yerlilik oranının hesaplanması konusu kritik öneme sahiptir. Hesaplanan değerin teknik değerlendirmesi bağımsız uzmanlar tarafından yapılır. Bu uzmanlar, şirketin bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden talep edilir.

Yerli Malı Belgesi İçin Gerekli Evraklar


• Başvuru dilekçesi
• Kapasite Raporu ve Sanayi Kayıt Belgesi
• Yerli Malı Taahhüdü
Aslı Noter tasdikli imza sirküleri
• Yerli ve ithal girdiler ve ürünün üretiminde kullanılan hammaddeler için cari faturalar
• Yerli katkı payı hesap dökümü
• Serbest veya tasdikli kamuya ait lisans örneği muhasebeci
• Yerelleştirme oranının hesaplanmasında kendisine yardımcı olunan uzmanın uzmanlık alanını gösteren belge (diploması, çalıştığı kurumun kimlik kartı vb.)
• Masrafları gösteren hesap özeti
• Marka tescil belgesi
Üretim reçetesi

İle İlgili Önemli Hususlar Yerli Malı Belgesi


Belge ile ilgili başvuruda, belgenin hazırlanmasında ve sonraki süreçlerde bazı önemli hususlara dikkat edilmelidir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
• Yerli Malı Belgesinin geçerlilik süresi 1 yıldır ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekmektedir.
• Belge düzenlenebilmesi için Kapasite Raporunda üretim yeri olarak belirtilen adres ile Sanayi Sicil Belgesinde belirtilen adresin eşleşmesi gerekir.
• Bitkisel ürünler ile meyve, sebze, hububat vb. hayvansal ürünler herhangi bir işlem yapılmadan satılacaksa, üretici makbuzu ile birlikte ticaret borsası tarafından Yerli Malı Belgesi düzenlenir. Bu ürünler için istenilen lokalizasyon oranı %100 olup, diğer ürünlerde olduğu gibi yurtiçi itlaf oranı hesaplama tablosu istenmemektedir.
• Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi sürecinde Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinin geçerlilik süresi önemli değildir. Bu aşamada tek kriter bu belgelerin geçerli olup olmadığıdır. Geçerlilik süreleri devam ederse Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir.
• Belge için en önemli konulardan biri, enerji kullanımının yerli mi yoksa ithal girdi olarak mı değerlendirileceğidir. Yerli bir üreticiden elde edilen ve petrol ve doğal gaz ile üretilen elektrik harcamaları yerli girdi olarak kabul edilirse. İthalatçı veya distribütör firmadan alınan petrol veya doğalgaz giderleri ithal girdi statüsündedir.
Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi konusunda birçok firma danışmanlık hizmeti vermektedir. Ürünleri için belge başvurusu yapmak ve hızlı bir şekilde belge almak isteyen firmalar için danışmanlık firmaları ile çalışmakta fayda vardır. Bu şirketler, işletmelerin Kapasite Raporları, Sanayi Kayıt Belgesi, yerli katkı oranı hesap tablosu ve diğer belgeleri hazırlamalarına yardımcı olmakta ve tüm süreçte işletmelerin yanında yer almaktadır.

GET PRICE OFFER