0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

FSPCA Foreign Supplier Audit Program (FSVP)


FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı (FSVP)FSPCA (Gıda Güvenliği Önleyici Kontroller İttifakı), endüstri, akademik ve hükümet paydaşlarından oluşan geniş tabanlı bir kamu-özel birliğidir. Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası´nın (FSMA) önleme odaklı standartlarına uyum kapsamında eğitim ve sosyal yardım programları geliştirmek için çalışır. Dernek, 2011 yılının sonlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi´nin (FDA) Illinois Teknoloji Enstitüsü´nün Gıda Güvenliği ve Sağlık Enstitüsü´ne (IIT IFSH) verdiği mali destekle kuruldu.
FSPCA´nın misyonu, gıda güvenliği risklerini azaltmak için önleyici kontroller konusunda ilgili teknik eğitim materyalleri geliştirerek ABD pazarı için güvenli gıda üretimini desteklemektir. Bu eğitimler bazen yüz yüze, bazen uzaktan; Teorik veya uygulamalı olabilir. Çeşitli alanlardan, ticaret birliklerinden, düzenleyici kurumlardan ve akademik topluluktan çalışma grupları, FSPCA´nın misyonunu yerine getirmek için belirli görevler ve faaliyetler yürütür. FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı (FSVP) eğitimi de FSPCA´nın temel faaliyetlerinden biridir.


Yabancı Tedarikçi Denetim Programı (FSVP) nedir?


FSVP, FSMA tarafından yetkilendirilir. Bu yasanın temel ilkesi, gıdanın nerede üretildiğine bakılmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri´nde tüketilen gıdalar için aynı önleyici gıda güvenliği standartlarının geçerli olmasıdır.
FSVP, insan ve hayvan tüketimi için yabancı gıda tedarik eden ithalat ajanslarının, geçerli FDA güvenlik standartlarını karşıladıklarını doğrulamalarına olanak tanır. FSVP ile gıda güvenliğini sağlama sorumluluğu doğrudan ithalatçılara ve onların yabancı tedarikçilerine devredilir. FSVP kuralına göre, birçok ABD´li ithalatçı, yabancı tedarikçilerinin halk sağlığının korunmasını sağlayan süreç ve prosedürlere uygun olarak gıda ürettiğine dair yeterli güvence sağlamak için FSVP´ler geliştirmelidir.

FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı Eğitimleri

Bu eğitimlere aşağıdaki kurum ve kuruluşlar dahildir:
• FSVP kurallarında tanımlanan ABD merkezli “ithalatçılar”
• Acenteler
• İhracatçılar
• ABD´ye ihraç edilecek yabancı gıda tedarikçileri
• Yabancı kaynaklardan gıda satın alan kişi/işletme sahipleri
• Yabancı temsilciler
• FSVP kuralının gerekliliklerinin yerine getirilmesinden sorumlu diğer kişi ve kuruluşlar.


FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı eğitimlerine katılanlar, FSVP gerekliliklerini ve bu gerekliliklerin nasıl karşılanabileceğini daha iyi anlıyor. FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı eğitimleri genellikle birkaç gün sürer ve yukarıda sayılan firmaların yanı sıra FSVP şartlarını yerine getirmek isteyenler eğitimlere katılabilir. Eğitimin amacına ulaşması için FSPCA tarafından akredite edilmesinde fayda vardır.

FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı Karma Eğitimler

Bu eğitimler iki bölümden oluşmaktadır. Online eğitim ve eğitmen liderliği kurslarından oluşan bu karma eğitimde sertifika alabilmek için her iki bölümü de başarıyla tamamlamak zorunludur. FSPCA Dış Tedarikçi Denetim Programı eğitiminin ilk bölümü hakkında detaylı bilgi almak için; Kurs süresi, işleyişi ve nasıl daha kullanışlı hale getirilebileceği hakkında detaylı bilgi için FSPCA´nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı kapsamında verilen eğitmen liderliği eğitimi genellikle bir gün olarak düzenlenmekte ve toplam 8 saat sürmektedir.
Eğitimin ikinci kısmı, adaylara Yabancı Tedarikçi Doğrulama Programları kurslarında lider eğitmen olarak görevlerini yerine getirmeleri için gereken bilgi ve araçları sağlar. Tüm FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı kursları, FSVP´lerin oluşturulmasını ve uygulanmasını destekleyen faaliyetleri ve belgeleri etkili bir şekilde öğretmeye yardımcı olacak stratejilere odaklanır. Eğitimde Gıda Güvenliğini Önleyici Kontrollerin düzenlenmesine yönelik idari görevlerin yanı sıra yetişkin öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıracak anlatım ve sunum teknikleri de yer alıyor. FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı kursunun başarıyla tamamlanması ve onaylı bir FSVP baş eğitmen adayı olmak, eğitimin ikinci bölümü için ön koşuldur.

FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı Kursları Neden Önemlidir?

FSMA´nın en önemli parçalarından biri olan FSVP, gıda güvenliği çalışmalarına doğrudan ve dolaylı olarak etki etmektedir. FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı eğitimleri ile katılımcılar öncelikle FSVP´nin temel amacını ve kapsamını kavrarlar.

Bu pahalı. FS´ye alınacakları sağlamak için geliştirilecek olan ve daha hızlı ve verimli bir şekilde büyütülmesi için bu çalışmada uygulanması gereken eğitimde anlatılmaktadır. FSVP kullanımlarına uygun bir kayıt sisteminin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi de FSPCA dış denetim programının eğitimleri arasında yer almaktadır. Tüm bu bilgiler, FSMA kapsamına girebilecek kamu ve özel sektör ihtiyaçları için ilgili eğitim için son derece önemlidir.“Aşan Belgelendirme Kuruluşu olarak size entegre bir hizmet sunuyoruz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.”

GET PRICE OFFER