0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

GLP (Good Laboratory Practice System)

GLP BelgesiGLP´nin kısaltması İyi Laboratuvar Uygulamasıdır. Orijinal genişlemesi İyi Laboratuvar Uygulaması olarak açıklanabilir. Bu kavram ilk olarak 1970´lerin başında oluşturuldu. Söz konusu uygulama; güvenlik, tutarlılık, kalite bütünlüğü gibi ilkelere bağlıdır. Bu nedenle bu ilkelerin bir şekilde korunmasına önem vermektedir.
İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) sadece kimyasallarla sınırlı değildir. Öte yandan tıbbi cihazlar, katkı maddeleri ve gıda ambalajlarını da dahil etmek mümkündür. İyi Laboratuvar Uygulamalarının (GLP) ana hedeflerinden biri, biyokimyasal ürünlerin veya ilaçların güvenliğini ve kalitesini kapsamlı bir şekilde test etmektir.


GLP Belgesi Nedir?


İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), temel güvenlik veya kalite değerlerinin değişmediğini göstermeyi amaçlar. Tutarsızlıkların en aza indirilmesi için belgelendirme ile ilgili çalışmalar yapan kişi veya kuruluşların yöntem açısından güven vermesi önemlidir. Bu nedenle, testlerin kayıtları güvenli bir şekilde tutulmalıdır. Laboratuvar kuruluşları adına yüksek düzeyde güven ve güvence sağlanması son derece önemlidir.
GLP, laboratuvarlarla ilgili yürütülen çalışmaların nasıl planlandığını, arşivlendiğini ve izlendiğini gösteren ve yol gösteren ilkeler bütünüdür. İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), tekrarlanamazlık sorununa odaklanır. Her şeyden önce insan sağlığı ve çevre güvenliğini hedefler. Belgelendirme noktasında farklı aşamalarda sorumluluklar verir ve yapılan çalışmaları laboratuvar ekseninde şeffaf bir şekilde paylaşır. Tüm bu çalışmalar verilerin netliğine katkıda bulunmaktadır.
İyi Laboratuvar Uygulamalarında (GLP) başarılı olmak için laboratuvar ortamında standart çalışma stillerinin ve süreçlerinin kapsamlı bir şekilde hazırlanması gerekir. Hem bakım hem de dokümantasyon noktalarında bu süreçlere kesinlikle uyulmalıdır. Bütün bunlar hem personel arası hem de testler arası değişkenliği azaltır. Bu sayede karmaşık süreçlerin kolay ve anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Özetle, İyi Laboratuvar Uygulaması (GLP), kaliteli test verilerinin geliştirilmesini teşvik eder. Başarılı İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), herhangi bir laboratuvardaki sonuçların diğer laboratuvarlarla karşılaştırılmasına olanak tanır.


Dünya Çapında Referans


Bugün otuzdan fazla ülkeden oluşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, bu alanda çelişkili olmayan bir forma ulaşmak için İyi Laboratuvar Uygulamaları konusunda ayrıntılı bir rehber yayınlamıştır. ABD´de bugün FDA, İyi Laboratuvar Uygulamalarına göre yönetilmeyen hiçbir koşulda test sonuçlarını kabul etmemektedir. Önemli sayıda ülke, bilimsel veri bütünlüğünü sağlamak için FDA ile birlikte çalışmaktadır. Bu nedenle GLP büyük ölçüde zorunlu hale gelmiştir.
Tam da bu noktada İyi Laboratuvar Uygulamalarının (GLP) büyük ölçüde zorunlu hale gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Laboratuvarlarda GLP kurulumu ve daha da önemlisi testlerin GLP´ye uygun olup olmadığı kanıtlanmalıdır. GLP, ekipman terimlerinden kalite güvenceye, denetimden veri yönetimine kadar birçok alanda büyük önem taşımaktadır.
Aşan Danışmanlık olarak GLP sertifikasyonu konusunda sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Söz konusu belgelendirme hizmeti ile çok daha hızlı ve etkin üretimler asfaltlanmaktadır. İyi Laboratuvar Uygulamaları´nda (GLP) detaylı bilgi ve hizmet için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kurumumuzda GLP dışında birçok farklı uygulama bulunmaktadır.


GLP Dokümantasyon İlkeleri


İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) kılavuzunda yer alan ifadelere göre temel ilkeler; Kalite güvence sistemi, laboratuvar kurulum süreçleri, raporlama, kayıtlar, materyalin depolanması, işletim prosedürleri ve uygun enstrümantasyon seviyesi olarak tanımlanır. Kozmetik ürünler veya veteriner ilaçları üzerinde güvenlik analizleri ve testleri yapan laboratuvarlar da söz konusu sistemi kolaylıkla kurabilmektedir.
İyi Laboratuvar Uygulamaları olarak da bilinen GLP´nin en önemli faydaları arasında; zamandan ve maliyetten tasarruf, test tekrarlarının önlenmesi ve test veri güvenliğinin korunması. Kabul edilmelidir ki, laboratuvarlar konumlarından dolayı şüpheye ve endişeye mahal bırakmamalıdır. Bu özellikle dokümantasyon ve analiz için geçerlidir. Bu nedenle test sonuçları veya kalite belirli standartlarda olmalıdır.


Aşan Danışmanlık Yanınızda


GLP sayesinde laboratuvarlar bir bakıma güvenli olduklarını kanıtlıyor. Bu kontroller hem çevre hem de insan sağlığı için önemli ve gereklidir. Bu anlamda İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), laboratuvar çalışmalarının izlenmesi, kaydedilmesi, planlanması ve nihayetinde raporlanması esasına dayanmaktadır. GLP belgesi hakkında bilgi almak ve başvuru noktasında danışmanlık desteği almak için Aşan Danışmanlık ile görüşebilirsiniz.

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification