0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

GPP Certificate (Good Pharmacy Practices)

GPP Sertifikası (İyi Eczacılık Uygulamaları)
 

Uluslararası arenada GPP (İyi Eczacılık Uygulamaları) olarak bilinen uygulama, ülkemizde de İyi Eczacılık Uygulamaları olarak anılmaktadır. Bu uygulama eczacılara uluslararası kalite standartları çerçevesinde optimal ve kanıta dayalı hizmetler sunmaları konusunda rehberlik etmektedir.

GPP´nin Amacı ve Kapsamı


1992 yılında Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP), topluma kaliteli hizmet sunmak için “İyi eczane uygulamaları” adı altında eczaneler için standartlar geliştirmiştir. Eczacılar sağlık profesyonelleri olarak bu standartların gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu uygulama, sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi, ilaçların potansiyel faydaları hakkında bilgilerin doğru aktarılması, sağlık sorunları olan hastalara kaliteli hizmet sunulması ve ilaçların saklama koşulları ile ilgili sağlık sistemi ile ilgili konuları içermektedir.


İyi Eczacılık Uygulamaları´nın kapsamı şu şekilde sıralanmıştır:


• Hastaların kolayca ulaşabilmesi,
• Sağlıkla ilgili sorunların tespiti ve yönetimi,
• İlaçların etkinliğinin sağlanması;
• ilaçların zarar görmesinin önlenmesi
• sınırlı sağlık ürünlerinin sorumlu kullanımı.
 

İyi Eczacılık Uygulaması Gereksinimleri


• Eczacının önceliği hastaların esenliğidir.
• Eczacılık hizmetinin temeli, hastalara ilaçların kullanımı, ilaç ve diğer sağlık bakım ürünlerinin temini konusunda kaliteli ve doğru bilgi verilmesidir.
• Eczanenin amacı hastalarla ilgilidir ve bu açıkça tanımlanmıştır.
* Profesyonel sağlık hizmetleri kapsamında multidisipliner işbirliği
hasta güvenliği açısından en önemli unsurdur.


İyi Eczacılık Uygulamaları kapsamında eczacıların üstlendiği dört ana rol vardır:

 

1. İlaç ve diğer sağlık ürünlerini güvenli bir şekilde tedarik etmek ve depolamak. Eczane bünyesinde hazırlanan her türlü ilaç ve sağlık ürünleri karışımlarını belirli standartlar çerçevesinde yapmak.

• Bu faaliyetler için asgari ulusal standartlar oluşturulmalıdır.
* Eczacılar ilaç hazırlama alanlarının uygun olmasını sağlamalıdır.
• Kullanılan tıbbi ürünler temiz ve güvenilir olmalıdır.jul.
• Kalite standartlarına uygun hammadde ve ekipman için yazılı formüllere uygun steril bir ortamda hazırlanmalıdır.
* Tedarikten sorumlu eczacılar, ihale sürecini şeffaf, profesyonel ve etik bir şekilde yürütmelidir.
* Tedarikten sorumlu eczacılar, tedarik sürecini kalite güvence ilkeleri ile desteklemelidir.
• Eczacı ruhsatsız, sahte, yanlış etiketli ilaç ve sağlık ürünlerini ruhsatsız tedarik edemez ve bu ürünler sisteme girilemez.
* Tedarikten sorumlu eczacılar, tedarik sürecini doğru, zamanında ve güvenilir bir bilgi sistemi ile desteklemelidir.
* Eczacılar, ilaç kıtlığı ve acil durumlarda erişilebilir bilgi sağlamalıdır.
• Eczacılar, herkes için uygun saklama koşullarının sağlanmasını sağlamalıdır.
• Özellikle eczanelerde veya tıbbi hizmetlerde kullanılanlar olmak üzere kontrollü maddeler için standartlara uygun olmalıdır.
 

2. İlaç tedavisini etkin bir şekilde sunmak.


* Eczacı, eğitim düzeyi, kültürel inançları• okuryazarlığı, dili, dini,
 fiziksel ve zihinsel farklılıkları ne olursa olsun tüm hastaları aynı şekilde kabul etmelidir.
• Eczacılar, reçetelerde yazan ilaçları hastalara doğru şekilde vermelidir. Uygun kullanım koşullarını açıkça belirtmelidir.
* Eczacılar standart bir çalışma prosedürü oluşturmalıdır. Hastaları gerektiğinde hekimlere, uzmanlara veya diğer sağlık hizmetlerine yönlendirmelidir.
* Eczacılar her hastayı ayrı ayrı değerlendirmelidir.
* Eczacılar gerekli klinik ve hasta verilerini belgelemelidir.
* Eczacıların yeterli miktarda ilacı olmalıdır.
* Eczacılar, antimikrobiyal ajanların uygun kullanımı hakkında bilgi vermelidir.
 

3. Eczacılar profesyonelce çalışmalı ve kendilerini geliştirmelidir.

* Eczacılar sürekli eğitimi bir yaşam felsefesi haline getirmelidir.
• Mesleki anlamda üretken olmaları için bilgi ve becerilerini geliştirmek.
* Eczacılar, tıbbi ürünlerdeki değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 

4. Eczacılar, sağlık sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunmalıdır.

• Eczacıların hastalarıyla paylaştığı bilgiler, objektif, anlaşılır, diğer sağlık çalışanlarının bilgileriyle doğru orantılı, kanıtlara dayalı olmalıdır.
* Eczacılar sağlık için eğitim materyalleri geliştirmeli ve/veya kullanmalıdır.
* Eczacılar, bilgileri analiz ederek hastalara ve bakıcılara vermelidir.
* Eczacılar koruyucu bakım faaliyet ve hizmetlerine katılarak toplumu bu konuda bilgilendirmelidir.
* Eczacılar diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği yapmalıdır.

İyi Eczacılık Uygulamaları Eğitimi


İyi Eczacılık Uygulamaları eğitimi, Türk Eczacılar Birliği tarafından oluşturulan hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmektedir. Eğitim süreci ve sertifikasyon yine Türk Eczacıları Birliği tarafından yürütülmektedir.

İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) Sertifikası


GPP İyi Eczacılık Uygulamalarının özel standartları, ulusal eczacılık meslek kurumu çatısı altında geliştirilebilir. İyi Eczacılık Uygulamaları bir rehberdir ve eczacıların, hastaların ve diğer sağlık profesyonellerinin yararına bir dizi profesyonel hedef olarak önerilmektedir. Projeyi ileriye taşıma sorumluluğu, her ulusal eczacılık meslek kuruluşunun elinde olmalıdır. Bu öneriler kapsamında Türk Eczacıları Birliği iyi eczacılık uygulamaları sertifikası için gerekli eğitimleri düzenlemektedir.

GET PRICE OFFER