0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

ISO 14046 Water Footprint Certification

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirmesi


Şirketler, su ayak izi hesaplamalarını bağımsız üçüncü taraf kuruluşlar aracılığıyla doğrularlarsa ISO 14046 su ayak izi belgesi alabilirler. ISO 14046, su ayak izini hesaplamak, raporlamak ve doğrulamak için gereken ilkeleri ve uygulamaları açıklar. İşletmeler çalışmalarını bu standarda uygun olarak tamamlamaları halinde akredite doğrulama/belgelendirme kuruluşları ile iletişime geçerek su ayak izi belgesi başvurusunda bulunabilirler. Yapılan hesaplamaların ISO 14046 ilke ve gerekliliklerine uygunluğu doğrulandığında ilgili kuruma su ayak izi belgesi düzenlenir.
ISO 14046 Su Ayak İzi Sertifikası Nedir?
Su kullanımı ve yönetimi, kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri ve performansı açısından şirketler için son derece önemlidir. Su kullanımı ve su ayak izi ile ilgili uluslararası literatürdeki güncel metodolojileri kullanan işletmeler, hesap vermeli ve geçerli standartları uygulamalı, bağımsız bir kurum tarafından doğrulanmalıdır. Doğruluğu, tutarlılığı, güvenilirliği ve şeffaflığı tescil edilmiş olan hesaplamalar ve raporlar geçerli olup menfaat sahipleri tarafından referans olarak kabul edilmektedir. Bu noktada firmalar ISO 14046 su ayak izi belgesi alarak yapmış oldukları çalışmaların doğru ve geçerli olduğunu paydaşlarıyla paylaşmalıdır. Günümüzde, faaliyet alanı ne olursa olsun, her büyüklükteki kuruluş,

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirmesi Nasıl Yapılır?


Su ayak izi belgesi veya su ayak izi doğrulama belgesi almak isteyen işletmelerin öncelikle ISO 14046 standardını faaliyetlerine en uygun şekilde entegre etmesi gerekmektedir. Su kullanımı ve yönetimi ile ilgili tüm çalışmalar ISO 14046´ya uygun olarak gerçekleştirildikten sonra, bağımsız değerlendirme/belgelendirme kuruluşlarına su ayak izi belgesi başvurusu yapılmalıdır. Başvuruyu alan kuruluş, işletmeden su ayak izi hesaplamaları ile ilgili tüm envanter çalışmalarını talep eder ve inceler. Bu hesapların doğruluğunu teyit etmek için operasyon sahalarında da bir takım incelemeler yapılabilir ve ek belgeler talep edilebilir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgesi Faydaları


Su ayak izi belgesi alan kurumların elde edecekleri faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

Ø Hesapların ve raporların bağımsız üçüncü parti kuruluşlar aracılığıyla doğrulanması

Ø Piyasada şirkete ve markaya olan güvenin arttırılması

Ø Kurumsal sürdürülebilirlik politikalarını güçlendirmek Ø Şirketin prestijini

artırmak ve sorumlu yatırımcılar nezdinde yeni yatırımlar almak

Ø Diğer kuruluşlara ve vatandaşlara su ayak izlerini azaltmak için örnek olmak

Ø Su ayak izini azaltmak için örnek teşkil etmek. kamu bilinci

Ø Sorumlu üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının desteklenmesi

ISO 14046 Su Ayak İzi Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık


Su ayak izi belgesi alacak kuruluşların belgelendirme sürecine başlamadan önce mutlaka bir danışmanlık firmasından destek almaları gerekmektedir. Danışmanlık firmaları sertifikasyon sürecini detaylı bir şekilde planlar ve başvuru yapacak olan işletmenin eksikliklerini ve yanlışlıklarını belirleyerek en kısa sürede düzeltilmesine yardımcı olur. Değerlendirme için kuruluşa gitmeden önce yapılan hesaplamaları ve yapılan raporları inceleyerek olası zaman kayıplarını ve maliyetleri en aza indirebilir. Ayrıca su ayak izi belgesi almak için gereken temel eğitimleri vererek ISO 14046 standardının ve sürecin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification