0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

ISO 14046 Water Footprint Verification

Bağımsız üçüncü taraf kuruluşlar aracılığıyla hesaplanan kurumsal su ayak izini doğrulamak isteyen şirketler, ISO 14046 su ayak izi doğrulamasını gerçekleştirir. Dünya çapında bir standart olan ISO 14046, su ayak izini hesaplamak, raporlamak ve doğrulamak için gereken bilgi ve ilkeleri açıklar. Bu konuda ISO 14046 su ayak izi doğrulaması yapmak isteyen kuruluşların standartta yer alan ilgili madde ve yönergeleri takip etmeleri ve takip etmeleri gerekmektedir. Su ayak izi doğrulaması, hesaplamaları ve envanter çalışmalarında yaşam döngüsü değerlendirme yaklaşımını kullanan ISO 14046, kuruluşlar için en önemli referans belgesidir.


ISO 14046 nedir?Su, şüphesiz dünyamız ve canlılık için en önemli yaşam kaynağıdır. Nüfus artışına bağlı olarak tarım ve sulama alanlarının artması, hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi vb. etkenler suya olan ihtiyacı ve dolayısıyla su kullanımını daha da artırmıştır. Gezegenimizdeki su miktarı sabit olmasına rağmen kullanılabilir ve içilebilir su miktarı her geçen gün azalmaktadır. Bu suyun korunması ve verimli kullanılması canlılığın devamı için son derece önemlidir. Yeryüzündeki her faaliyet doğrudan veya dolaylı olarak belirli bir miktarda suyun kullanılmasına veya kirlenmesine neden olur. Bu su miktarına genel olarak su ayak izi denir. Su ayak izi değeri bireysel ve kurumsal bazda hesaplanabilir ve raporlanabilir.


Şirketler, süreçlerinden, ürünlerinden ve hizmetlerinden su ayak izini ISO 14046´da yer alan ilkelere göre hesaplayabilirler. Bu hesabın doğruluğunun ve güvenilirliğinin teyidi ancak su ayak izi doğrulaması yardımıyla mümkündür. ISO 14046 ayrıca kuruluşların bunun için ne yapması gerektiğini de açıklamaktadır.


Su ayak izi doğrulama çalışmalarına ışık tutan ISO 14046 standardı, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojisini kullanır. Bu döngünün farklı aşamalarını hesaba katan standart, su üzerindeki olası çevresel etkileri tanımlar ve zamansal ve coğrafi faktörleri içerir. Ne kadar su kullanıldığını ve ne kadar kaliteli olduğunu da tanımlayan ISO 14046, hidrolojik bilgilere dayanmaktadır.


ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulaması Nasıl Yapılır?


ISO 14046, su ayak izi doğrulama sürecinde yapılması gereken çalışmaları da detaylandırıyor. Raporlama başlığı altında, kuruluşların üçüncü taraf raporlarını nasıl hazırlayacakları ve hangi parametreleri karşılaştırmaları gerektiği anlatılmaktadır. Ekim A´da ISO 14046, su ayak izi doğrulaması yapacak işletmelerin amaç ve kapsamını, kurumsal sınırları ve su ayak izi değerlendirmeleri için ihtiyaç duyulan özel gereksinimleri tanımlamaktadır.


ISO 14046 su ayak izi doğrulaması, doğrulama hizmeti veren akredite bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Firmalar, su ayak izi hesaplamalarını ve envanter çalışmalarını tamamladıktan sonra bu kuruluşlarla iletişime geçerek doğrulama hizmeti alabilirler.


ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulamasının Avantajları


ISO 14046 su ayak izi doğrulamasının firmalara sağladığı avantajlar şu şekilde özetlenebilir:


Ø Su kullanımı ile ilgili çevresel etkileri analiz edebilmek Ø Yaşam
döngüsü yaklaşımı ile su ürün ve hizmetlerinin ne kadar su tükettiğini belirlemek ve aksiyon almak mümkündür. azaltmak
Ø Su ile ilgili günümüzde her kurumun yapması gereken stratejik risk yönetimi çalışmalarını yürütebilmek
Ø Suyun verimli kullanımını sağlamak; böylece maliyetleri düşürmek, süreçlerin verimliliğini artırmak
Ø Devlet, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, ticarethaneler vb. paydaşlarla birlikte kurumsal su ayak izinin azaltılmasına yönelik işbirliği fırsatları yaratmak.
Ø Doğru, güvenilir, tutarlı, şeffaf ve bilimsel verilere dayalı sonuçlar ile kurumsal itibarın ve paydaş güveninin arttırılması


ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulama Danışmanlığı


Su ayak izinin doğrulanması kadar doğru hesaplanması da son derece önemlidir. Şirketler, sonuçlarını geçerli kılmak için ISO 14046 su ayak izi doğrulamasını almak zorundadır. Hesaplama, raporlama ve doğrulama süreçlerinin en hızlı ve doğru şekilde tamamlanabilmesi için firmaların danışmanlık hizmeti alması önerilir. ISO 14046 su ayak izi doğrulama danışmanlığı sayesinde işletmeler işlerini en kısa sürede tamamlayabilir ve doğru adımları atarak maliyetten tasarruf edebilirler.

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification