0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

ISO 14067 Carbon Footprint Verification

Kuruluşlar, karbon ayak izlerini ISO 14067 standardında yer alan ilke ve gerekliliklere göre doğrulayabilirler. ISO 14067, bir yaşam döngüsü değerlendirme yaklaşımı kullanarak ürünlerden karbon ayak izi değerlerinin hesaplanması, doğrulanması ve raporlanmasına ilişkin kılavuz bilgileri açıklar. ISO 14067 karbon ayak izi doğrulama çalışması, büyüklüğü veya sektörü ne olursa olsun her işletmenin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar. Karbon ayak izi doğrulaması yapılırken uyulması gereken standart adımlar, referans standartlar, süreçte uyulması gereken politikalar, sera gazı emisyon hesaplamalarının limitleri, sera gazı envanter analizi hakkında bilgi verir ve daha bir çok konuda bilgi verir.

ISO 14067 nedir?


En son versiyonu 2018 yılında yayınlanan ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından da TS normu olarak kabul edilen ISO 14067, karbon ayak izi doğrulaması için iki önemli standarda referans veriyor. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojisinin anlatıldığı ISO 14040 ve ISO 14044 standartları, ISO 14067 karbon ayak izi doğrulama çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu bakımdan bir ürünün hammadde olarak çıkarılması; üretim, işleme, depolama, dağıtım vb. tedarik zinciri aşamaları gibi tüm süreçler ile bunların kullanım ve kullanım ömrü tamamlandıktan sonra atık olarak değerlendirilmesi ISO 14067 karbon ayak izi doğrulaması kapsamındadır.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulaması Nasıl Yapılır?


Karbon ayak izi doğrulaması konusunda birbirini tamamlayan farklı standartlar yürürlüktedir. Koleksiyonu üç bölümden oluşan ve sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması ve doğrulanması için gereklilikleri açıklayan ISO 14064 bunlardan biridir. ISO 14065, karbon ayak izi doğrulaması yapan kuruluşların gereksinimlerini ve ISO 14066 doğrulama ekiplerinin sahip olması gereken özellikleri açıklar. ISO 14067 ise ürünlerin çerçeve ayak izlerinin nicel bir değere dönüştürülmesini ve hesaplamalarda yaşam döngüsü değerlendirme yaklaşımının kullanılmasını sağlar. Karbon ayak izi doğrulaması yapacak kuruluşların ilgili yönetmeliklerin bir şartı olarak ISO 14065´e göre akredite olmaları gerekmektedir.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulamasının Avantajları


Sera gazı emisyonlarını ISO 14067´ye göre hesaplayan ve doğrulama sertifikaları alan kuruluşların uzun vadede elde edecekleri faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

Ø Yaşam döngüsü sayesinde çok kapsamlı bir karbon ayak izi hesaplaması yapmak değerlendirme yaklaşımı

Ø Doğrulama sertifikası alarak paydaşlar nezdinde güvenilir bir marka imajı oluşturmak

Ø Sorumlu yatırımcıların dikkatini çekmek, yeni yatırımların önünü açmak

Ø Tedarik zincirinde düşük emisyon bilincinin oluşturulması ve sürdürülebilir tedarik ağlarının oluşturulması

Ø Müşterinin arttırılması memnuniyet; kamuoyunda sorumlu üretim ve tüketim bilincinin oluşturulması

Ø Yerel ve uluslararası standart, kanun ve yönetmeliklere daha hızlı uyum

Ø Kamu ve özel sektör ihalelerinde teşvik, hibe ve desteklerden yararlanabilme


ISO 14067 Karbon Ayak İzi Doğrulama DanışmanlığıKarbon ayak izi doğrulaması, günümüzde her işletmenin yapması gereken bir iştir. Bu çalışmanın doğru, tutarlı ve şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi ve paydaşlar nezdinde geçerli olabilmesi için ISO 14067 gibi çeşitli standartların yanı sıra bir takım yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu nedenle firmaların bu süreçte bu konuda danışmanlık hizmeti veren kuruluşlardan destek almaları son derece önemlidir. Danışmanlık firmaları ISO 14067 karbon ayak izi doğrulaması ile her şirketi desteklemekte ve hesaplama, envanter hazırlama ve doğrulama süreçlerinde onlara rehberlik etmektedir.

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification