0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

ISO 14298 Graphic Technology and Management System of Secure Printing Processes

ISO 14298 Belgesi Nedir?


ISO 14298 Belgesi, yerinde güvenli bir baskı yönetim sistemi kuran, işleten ve sürekli iyileştiren şirketlere verilir. Çeşitli güvenlik bileşenlerinin sahteciliğe, sahteciliğe veya kurcalanmaya karşı fiziksel olarak korunmasını sağlayan banknot, çek, diploma, kimlik belgesi, akreditif vb. gibi değerli belgeler, ISO 14298 Belge yönetim sistemleri ile baskı üreterek güvenli hale getirilebilmektedir. Bu standart, baskı yönetim sisteminin karşılaması gereken güvenlik gereksinimlerini belirtir. Firmalar bu standarda uyarak ve belgelendirme süreçlerinden geçerek ISO 14298 Belgesi alarak, müşterilerinin güvenli gereksinimlerinin en uygun şekilde karşılanmasını sağlarlar.

ISO 14298 Standardının Kapsamı


Günümüzde belge sahteciliği tüm dünyada en önemli güvenlik sorunlarından biridir. Kâr amacı güden veya gütmeyen tüm kamu ve özel sektör işletmeleri bu konuda büyük zorluklarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle içeriği ne olursa olsun doküman hazırlayan kuruluşların baskı sistemlerini güvenli hale getirmeleri gerekmektedir. Yüksek güvenlikli baskı sistemleri sayesinde tahrifat ve tahrif edilemeyen belgeler üretilebilmektedir. ISO 14298 de bu bağlamda oluşturulmuş ve tüm dünyada geçerliliği olan bir standarttır. Standardın atıfta bulunduğu kuruluşlar, baskı sistemlerinin güvenliğini ISO 14298 Belgesi alarak doğrulamışlardır.

ISO 14298 standardının maddelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

    1 Kapsam

    2 Normatif referanslar

    3 Terimler ve tanımlar

    4 Kuruluşun bağlamı

                   4.1 Kuruluşu ve bağlamını

                   anlama 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlama

                   4.3 Güvenli baskı yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

                   4.4 Güvenli baskı yönetim sistemi

    5 Liderlik

                   5.1 Liderlik ve taahhüt

                   5.2 Politika

                   5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

    6 Planlama


                   6.1 Riskleri ve fırsatları ele almak için eylemler

                   6.2 Güvenlik hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama

                   6.3 Güvenlik baskı yönetim sistemi planlaması

    7 Destek

                   7.1 Kaynaklar

                   7.2 Kalifikasyon

                   7.3 Farkındalık

                   7.4 İletişim

                   7.5 Dokümante edilmiş bilgi

    8 Operasyonlar

    9 Performans değerlendirmesi


                   9.1 İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme

                   9.2 İç denetim

                   9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi

    10 İyileştirmeler

                   10.1 Uyumsuzluk, güvenlik ihlalleri ve düzeltici faaliyetler

                   10.2 Önleyici faaliyetler

                   10.3 Sürekli iyileştirme

    Ekim A: Güvenli yazdırma yönetim sistemi ile ilgili güvenlik gereksinimlerinin belirlenmesi

    A.1. Altyapı

    A.2 Çalışma ortamı

    A.3 Örgütsel süreçler


                   A.3.1 Güvenlik gereksinimlerinin belirlenmesi

                   A.3.2 Üretim süreciyle ilgili güvenlik gereksinimlerinin gözden geçirilmesi

                   A.3.3 İletişim

    A.4 Satın

                   almalar A.4.1 Satın alma süreci

                   A.4.2 Satın alma bilgileri

                   A .4.3 Satın alınan ürünlerin doğrulanması

    A.5 Hizmet üretimi ve tedariki

                   A.5.1 Hizmet üretimi ve tedarikinin kontrolü

                   A.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik

                   A.5.3 Müşteri tarafından sağlanan malzeme ve bilgiler

                   A.5.4 Ürünün depolanması ve teslimi A.5.5

                   Atık yönetimiISO 14298 standardı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi´ne uygun olarak hazırlanmıştır. Standart;Ø Güvenli baskı alanında sektör için güvenliği artırmak; dolandırıcılık ve kalpazanlıkla mücadeleye yardımcı olmak

Ø Dünya çapında tek tip uygulamaları teşvik ederek ticaret engellerini azaltmak.

Ø Müşterilerin sürekli artan güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için

bunu amaçladığını söyleyebiliriz.ISO 14298 Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 14298 Belgesi almak isteyen firmaların bu belgeyi vermeye yetkili akredite belgelendirme kuruluşları ile iletişime geçmeleri ve başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belge başvurusunun ardından firmalardan ISO 14298 standardının gerektirdiği belgeleri hazırlamaları ve baskı yönetim sisteminin güvenliğini doğrulamaları istenir. Hazırlanan dokümanlar üzerinden yapılan ön değerlendirmelerin ardından firmalar, ISO 14298 denetçileri tarafından fiziki olarak ziyaret edilmektedir. Denetimlerden başarı ile çıkan firmalara ISO 14298 Belgesi verilmektedir. Belgenin geçerlilik süresi üç yıldır ve her yıl kontrol denetimlerinin yapılması gerekmektedir. Üçüncü yılın sonunda belgelendirme süreci tekrarlanır.

ISO 14298 Belgesi devlet kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve ülkelerin merkez bankalarına verilebilir.


ISO 14298 Ne Yapar?


ISO 14208 Belgesi alan kuruluşların elde edeceği faydalardan bazıları şunlardır:

Ø Ürünlerin, süreçlerin, üretim araçlarının, tesislerin, bilgi ve hammadde kaynaklarının güvenliğinin sağlanması

Ø Güvenilirliğini doğrulayarak ilgili paydaşlara bu konuda güven vermek Ø Müşteri ve standart gerekliliklerini karşılamada sürekli iyileştirmeler

yapabilmek

Ø Hazırlanan dokümanları kopyalama ve tahrifattan korumak

Ø Sertifikasyon Türkiye´de yapıldığı için güvenliği tüm dünyada geçerli olan dokümanlar üretebilmek uluslararası bir standarda uygun

Ø Sahte belge üretiminden kaynaklanan yaptırım ve acil durumların önüne geçmek için

Ø Kalite ve bilgi güvenliği yönetimi için diğer sektör standartlarına (ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi) uyum sağlayabilmek için


ISO 14298 Eğitim ve Danışmanlık


Kuruluşların yaptığı birçok çalışma bulunmaktadır. ISO 14298 Belgesi almak isteyenler, belgeye başvurmadan önce, başvuru sırasında ve sonrasında yapmalıdır. Bu süreçte tüm;

Ø ISO 14298 eğitimleri almak,

Ø Standardı uygulamak,

Ø Boşluk analizi yapmak,

Ø Gerekli dokümanları hazırlamak,

Ø İç denetimleri organize etmek,

Ø Ön değerlendirme denetimlerine katılmak, Ø Belgelendirme

kuruluşu seçmek

mümkün olduğunca çok adım var. Belgelendirme süreci tamamlandıktan sonra ISO 14298 uygunluğunun kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi gibi çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Şirketlerin tüm bunlar için gerekli bilgi, uzmanlık ve yetkinliğe sahip olması çoğu zaman olası değildir. Bu nedenle ISO 14298 Belgesi alınması ve belgenin geçerliliğinin korunması sürecinde mutlaka bir danışmanlık firmasından destek alınmalıdır. Danışmanlık hizmeti sayesinde yukarıda sayılan tüm işler en kısa sürede ve en doğru şekilde yapılabilmektedir.

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification