0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

ISO 18788:2015 Management Systems for Private Security Operations

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonlarına Yönelik Yönetim Sistemleri Güvenlik operasyonu

yapacak veya üstlenecek kuruluşlar için gerekli gereksinimlerin belirlenmesini ve sağlanmasını sağlayan bir standarttır. Ayrıca ISO 19788:2015, kurum ve kuruluşlar için bir Güvenlik Operasyonları Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, yönetilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi gibi birçok taslak sunmaktadır.

Standart sayesinde müşteri güvenliği ve insan haklarının korunması sağlanırken aynı zamanda güvenlik hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Kanun ve yönetmeliklere uymanın yanı sıra, insan haklarına saygı göstermek, müşterilerinin ve paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilmek için profesyonel güvenlik operasyonları kurar.

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi Neden Önemlidir?


Standart, kuruluşlar için uygun olan yasal, düzenleyici yönergeleri belirleme yeteneğine dayanmaktadır. Ayrıca, iş fonksiyonlarıyla birlikte tedarik zincirini de destekler. ISO 18788:2015 Güvenlik Operasyonları Sistemi, bu alanda operasyon yürüten veya üstlenen tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bir güvenlik operasyonları yönetim sisteminin kurulmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine ve ayrıca kuruluşun etkin yönetim kontrollerine sahip olmasını sağlamaya yardımcı olur.

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi Faydaları


ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi sayesinde kuruluşlar belirli yetkinlik ve becerilere sahiptir. Bu beceri ve yetkinliklerin başlıcalarına maddeler halinde bakacak olursak:

• Sağlam ve etkin yönetim oluşturmak ve güvenilirliği sağlamak,
• Güvenilirliği güçlendirmek ve itibar kazanmak,
• Kalite ve profesyonellik taahhüdü,
• Sürdürülebilir müşteri gelişimini sağlamak, •
Sürdürülebilir müşteri kapsamında bir sistem kurmak,
• Müşterilere, devlete ve topluma güven sağlamak. topluluklar,
• Operasyonel başarı potansiyelini artırmak

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sisteminde, güvenlik operasyonlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için bir iş ve risk yönetimi kurulmuştur. Bu risk yönetim sisteminde çalışanlar, müşteriler, yerel topluluklar ve taşeronlar dahil olmak üzere paydaşların belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi, diğer tüm standartlardan farklı olarak Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri´ne dayanmaktadır.

ISO 18788:2015, hükümlerden yararlanır ve Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi ile ilgili ilkelere, yasal yükümlülüklere ve gönüllü taahhütlere uygunluğu gösterecek bir mekanizma sağlar.

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi Projesi Uygulaması


Süreç, sistemle ilgili proje toplantısı ile başlar ve organizasyona göre farklı işlemler gösterir. Genel işleyiş sırasında iş planının hazırlanması, iş planının onaylanması, güvenlik koordinatörü, bilgi işlem sorumlusu, arşiv görevlisinin belirlenmesi ve atanması sağlanır. Dec mevcut durumun analizi, ticari faaliyetlerin incelenmesi, kişisel güvenlik belgesi alacak kişilerin tespiti önemli noktalar arasında yer alıyor.

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi Proje uygulamaları ile kuruluş tamamen yasa ve mevzuat kapsamında çalışmaya başlamakta ve buna uyum sağlamaktadır. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi kuruluşlar bu uyumun katkısını profesyonellik, saygınlık ve güven olarak görmektedir. Kurum veya kuruluşlar için büyük önem arz eden ISO 18788:2015 Sistemi, alınacak eğitim ve projelere tam uyumu sağlamakta ve bir tık yukarıya taşımaktadır. Sistemle etkin yönetim kontrolüne uyum da geliştirmede fark edilir şekilde sağlanır.

ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi Eğitimine Nasıl Başlanır?


ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi eğitimleri için özel uzmanların bulunduğu kurumlarla ortak çalışmalar yapılması mümkündür. Doğru odaklanma ve özveri sonucunda ISO 18788:2015 Sertifikası alabilir ve ayrıcalığı kazanabilirsiniz. ISO 18788:2015 sertifika eğitimi ile Özel Güvenlik Operasyonları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca eğitim alarak sertifika sahibi kuruluşlarda operasyonel ve yönetsel gelişmeleri görmek mümkündür. Müşteri güvenliği, insan haklarına saygı, kanun ve yönetmeliklere uyum, sürdürülebilirlik ve gelişim gibi birçok konunun kilit noktasında yer alan ISO 18788:2015 Özel Güvenlik Operasyonları Yönetim Sistemi vazgeçilmez sertifikalar arasında yer almaktadır.

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification