0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

ISO 20000 Information Technology Service Management System

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim SistemiBilgi teknolojisi veya yaygın olarak kullanıldığı şekliyle BT, çok geniş bir kavramdır ve aşağıdaki konuları içerir:


• Bir kurum bünyesindeki her türlü elektronik veri
• Bu elektronik verilerin bir yerden başka bir yere işlenmesi, saklanması, aktarılması veya değiştirilmesi.
• Bu işlemler için kullanılan yazılımlar (tüm işletim sistemleri, sunucular, programlar ve veritabanları gibi) ve donanımlar
Günümüzde teknoloji ile birlikte bilgisayarların hızla gelişmesi sonucunda bilişim çalışmaları ve bu alanda sunulan hizmetler önem kazanmıştır. Kurumlar sadece kendi bilişim işlerini kendi birimleri ile çözmekle kalmaz, diğer firmalardan da bu alanda hizmet alırlar. Her halükarda bu çalışmaların belli bir standarda göre yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda geliştirilen ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, BT hizmeti veren firmalara farklı konularda rehberlik sağlamaktadır. ISO 2000´in şirketler için kılavuzluk ettiği ana başlıklar şu şekilde sıralanabilir:
• Bilişim hizmetleri kapsamında şirketlerin izlemesi gereken prosedürler
• Performans nasıl izlenir ve bu performansın nasıl iyileştirileceği
• Kurum içindeki ilgili birimlerin ve dış müşterilerin beklentileri nasıl karşılanır
• Süreç bazlı bir standart olduğu için standart kapsamında izlenmesi gereken süreçler nelerdir?

ISO 20000 Belgesi Nedir?

ISO 20000 Belgesi, bilgi teknolojileri şirketlerinin Bağımsız ve Akredite Belgelendirme Kuruluşları tarafından denetlenmesi ve ISO 20000 Standardı gerekliliklerine uygun olarak belirlenmesi ile elde edilen belgedir.
ISO 20000 standartları, müşteri ve iş yükümlülüklerini karşılamak için gereken tüm yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sunmak için entegre bir süreç yaklaşımını destekler. Bilişim Sektörü şirketlerinin etkin bir şekilde çalışabilmesi için birbiriyle bağlantılı birden fazla süreci tanımlaması ve yönetmesi gerekmektedir. Bu süreci doğru belirleyen ve yöneten firmaların aldığı sertifikaya ISO 20000 Belgesi denir.

ISO 20000 Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardına uygun iyi bir sistem kurularak, kurulan bu sistem uygulanmalı ve son aşamada sistemin akredite belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenerek, sistemin aşağıdakilere göre kurulup kurulmadığının denetlenmesi gerekmektedir. ISO 20000 standardı.
Sertifikayı alabilmek için aşağıdaki süreçlerin bir danışman rehberliğinde yapılandırılması ve standardın belirlediği formatta yönetilmesi gerekmektedir.


• Hizmet Düzeyi Yönetimi (Hizmet e Düzey Yönetimi)
• Hizmet Raporlama
• Hizmet Sürekliliği ve Kullanılabilirlik Yönetimi
• BT hizmetleri için bütçeleme ve muhasebe
• Kapasite Yönetimi
• Bilgi Güvenliği Yönetimi
• İş İlişkileri Yönetimi
• Tedarikçi Yönetimi (Tedarikçi Yönetimi)
• Olay Yönetimi
• Sorun Yönetimi
• Konfigürasyon Yönetimi
• Değişiklik Yönetimi
• Yayın Yönetimi

Hangi Sektörler ISO 20000 Belgesi Alabilir?


Bilgi teknolojisi şirketleri tarafından elde edilebilir. Bu firmalar şu şekilde sıralanabilir.


• Bilişim teknolojileri için donanım firmaları
• Bilişim sektörü altyapı firmaları
• Yazılım firmaları
• Bilişim sektöründe teknik servis bakım onarım yapan firmalar • Bilişim sektöründe
yazılım donanım entegrasyonu yapan
firmalar • İnternet hizmeti
veren firmalar • Elektronik arşivleme ve servis hizmeti veren firmalar yedekleme hizmetleri
• E-fatura özel entegratör firmalar
• Veri tabanlı çalışma yapan
firmalar • Web servis hizmeti veren firmalar

ISO 20000 Belgesinin Faydaları Nelerdir?


ISO 20000 standardı, tüm yönetim sistemlerinde olduğu gibi, kurum içinde üst yönetimin oluşturduğu, standart bir bakış açısını uygulanan yöntemlere entegre eden ve aynı işi her zaman aynı sonuçları verecek şekilde planlayan bir sistem olarak tanımlanmaktadır.


ISO 20000 Belgesi Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi iyi kurulmuşsa, kullanıcılarına şu faydaları sağlar:


• Artan hizmet kalitesi ve daha güvenilir kurumsal destek
• Mevcut hizmetler hakkında daha net bilgi
• BT yeteneklerinin net görünürlüğü
• Hizmet süreçlerinde güvenlik, hız ve erişilebilirlikte artış
• Etkin kaynak yönetimi ve bu kaynakların verimli kullanımı
• Gereksiz işlerin ortadan kaldırılması
• Artan memnuniyet BT ekiplerinin sayısı
• Geçmiş deneyimlerden doğru öğrenme sürecinin sağlanması
• Hizmet sunumunda yer alan kişilerin eşit rol ve sorumluluklarının belirlenmesi.
• Tüm müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasını sağlamak


Her geçen gün büyüyen ve gelişen iş dünyasının Bilgi Teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve BT hizmetlerinin giderek daha karmaşık hale gelmesi nedeniyle ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemine olan ihtiyaç artmıştır.

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification