0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

ISO 21001 Educational Institutions Management System Certificate

ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi Nedir?


Eğitim kurumlarının, öğretmeye ve eğitim vermeye devam etmelerini sağlamak için öğrencilerin ve diğer müşterilerin gereksinimlerini ne kadar karşıladığını değerlendirmek gerekir. ISO 21001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından eğitim kurumu, öğrenci ve diğer müşteriler arasındaki özel etkileşime odaklanan bir standart karardır. Mevcut eğitim süreçleri, geleneksel müşteri-tedarikçi ilişkisinin işbirliğine dayalı bir ortaklık durumundan ortaya çıkmalıdır. Bu standart, bu zorlu yeni ortamda kalitenin nasıl sağlanacağı konusunda rehberlik sağlar.

Eğitim sektörü her ne kadar başarılı bir eğitim süreci vaat etse de bir öğrencinin başarılı olma şansını en üst düzeye çıkarsa bile bu sonucu garanti edemez. Bu nedenle diğer birçok sektörden farklı bir sektördür. Öğrencinin çabası ve yeteneği, eğitim sürecinin başarısını ve eğitim süreci sonunda istenilen başarıya ulaşmasını etkiler. Öğrenme, bilgi, yöntem ve becerilerin içselleştirilmesini içeren bir süreçtir. Eğitim organizasyonu bu bilgi, yöntem ve becerilerin içselleştirilmesini teşvik eder. Ayrıca bu konuyla ilgili çerçeve, girdi, süreçler ve öğrenme kaynakları sağlar. Ancak öğrencinin çabası ve yeteneği eğitim sürecinin başarısında önemli rol oynar ve bu başarıyı tanımlar.

ISO 21001 Standardı, öğrencilere ve diğer müşteri ihtiyaç ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim ürünleri ve hizmetleri sunan kuruluşlar için ortak bir yönetim aracı olarak görülebilir. Bu standart, ISO 21001 Eğitim Organizasyonları için Yönetim Sistemi veya ISO 21001 Eğitim Organizasyonları için Yönetim Sistemi gibi isimlerle anılabilir. Bu standart, ISO 9001´e dayalı (endüstri uygulaması olmadan) ve üst düzey bir yapının uygulanmasıyla diğer ISO yönetim sistemi standartlarıyla uyumlu bağımsız bir yönetim sistemi standardıdır. Öğrencilere, mevcut yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan bilginin inşasını tutarlı bir şekilde sağlama, paylaşma ve kolaylaştırma becerisini gösterme ihtiyacı bu standartla birlikte sağlanabilir.

ISO 21001´in tüm gereksinimleri geneldir. Sağlanan tür, büyüklük, ürün ve hizmet ne olursa olsun, öğretim, eğitim veya araştırma yoluyla öğrenciler için bilginin inşasını sağlayan, paylaşan ve kolaylaştıran tüm eğitim organizasyonlarına uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu nedenle standart, bilgi sağlamak, paylaşmak ve aktarmak için bir müfredat kullanan herhangi bir kuruluşun yönetim sistemi için geçerlidir.


ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi Belgelendirmesi


Yönetim Sistemi ISO 21001 tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitim kurumları, temel eğitim kurumlarının yararlanıcıları olmakla birlikte, tüm paydaşlar (herkes) standart yönetim sistemlerinin çıktılarından eğitim kurumlarında yararlanacaktır. Eğitim kurumlarına örnek olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, kolej, üniversite, yetişkin eğitimi, mesleki eğitim ve öğretim, özel ders veya koçluk merkezleri, eğitim kurumları, eğitim/öğretim bölümleri, danışmanlar ve yaygın eğitim hizmet sağlayıcıları verilebilir. . Kamu (desteklenen sübvansiyonlu), özel (ticari), kendine yeterli (gelirleri kendi bünyesinde olan) ve kar amacı gütmeyen (sponsorluk) fon kaynaklarına göre eğitim kurumları arasında gruplandırma dahil olmak üzere yapılabilmektedir.

Eğitim kurumlarında ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi kurmak isteyen yöneticiler, bu standartla ilgili denetim ve belgelendirme (belgelendirme) yapan yetkili kurum/kuruluşlara danışmalı ve denetimlere hazırlık yapmalıdır. Ayrıca gerekli belgeleri hazırlamalı ve sunmalıdır. Tüm denetimlerin başarılı olması ve gerekli belgelerin sağlanması durumunda ilgili yönetici ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi Belgesi alabilir ve bu yönetim sistemini eğitim kurumunda uygulayabilir. Bu belgelendirme faaliyetine ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi Belgelendirmesi denir. ISO 21001 belgesini veren firma, akreditasyon kuruluşları tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme firması olmalıdır.
 

ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemini Uygulamanın Olası Faydaları ISO 21001 Eğitim Kurumları


Yönetim Sistemi; Kısaca EOMS (Eğitim Organizasyonları Yönetim Sistemi) olarak da adlandırılabilir. Bir eğitim kurumunda EOMS uygulamasının olası faydaları;

• Eğitim misyonu (misyon), vizyon (ülke, hedef) ve eylem planlarının daha iyi uyumlaştırılması,
• Herkes için kapsayıcı ve eşit kalitede eğitimin sağlanması,
* Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarının teşvik edilmesi,
* Kişiselleştirilmiş öğrenmeye etkin bir şekilde yanıt verilebilmesi ve özel eğitim ihtiyaçları,
• Etkinliği ve verimliliği göstermek ve artırmak için tutarlı süreçler ve değerlendirme araçları sağlamak,
• Eğitim kurumunun güvenilirliğinin artırılması,
• Kurumların eğitim yönetimi uygulamalarına en etkin şekilde bağlı kalmasını sağlayacak araçların kabul görmüş olması,
* Uluslararası standartların uluslararası çerçevede uyumlaştırılması,
* İlgili tarafların katılımının artırılması,
* Mükemmelliğin ve yenilik
olarak açıklanabilir.

 

ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi Belgesinin Geçerlilik Süresi


ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi Belgesi´nin geçerlilik süresi, her yıl usulüne uygun olarak denetlenmek kaydıyla 3 yıldır. Bu denetimler ile firmada ISO 21001 Standardına uygun belgelerin olup olmadığı ve sistemin gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir. Düzenli karar denetim ücretleri her yıl ödenmelidir. 3. Yıl sonunda yeniden belgelendirme denetiminden geçmek gerekir. Bu denetimden de başarı ile geçilirse ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi Belgesi´nin geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılacaktır. Sonuç olarak, her 3 yılda bir denetimden geçmek gerekir.

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification