0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

ISO 22483 Tourism and Related Services - Hotels - Service Requirements

ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler - Oteller - Hizmet Gereksinimleri

Günümüzde kurumlar açısından en önemli konulardan biri standartlar, bu standartların gereklerini veya gerekliliklerini karşılamak ve bunlara uymaktır. Bu nedenle kurum yöneticilerinin yayınlanan standartlar hakkında bilgilendirilmesi veya ilgili personelin bilgilendirilmesinin sağlanması önemli bir konudur. Standartlar ve standardizasyon ile ilgili çalışmaları veya yayınlanmış standartları takip edilmesi gereken önemli kuruluşlardan biri de Uluslararası Standardizasyon Örgütüdür (ISO). ISO tarafından yayınlanmış birçok standart bulunmaktadır. ISO 22483 Standardı da ISO tarafından yayınlanan standartlardan biridir.

ISO 22483 Standardı, ISO/TC 228 Turizm ve İlgili Hizmetler adlı teknik komite tarafından hazırlanan ve Nisan 2020´de ISO tarafından yayınlanan 29 sayfalık bir standarttır. Ayrıca bu standart ISO 22483 Turizm ve İlgili Hizmetler olarak da adlandırılabilir – Oteller – Hizmet Gereksinimleri Standardı veya ISO 22483:2020 Turizm ve İlgili Hizmetler – Oteller – Hizmet Gereksinimleri Standardı. Bu standardın adında geçen “Turizm ve ilgili hizmetler – Oteller” ibaresinden de anlaşılacağı üzere bu standardın belgesi; kaliteli hizmet sunma konusunda tüm oteller için ortak ve erişilebilir bir referans (kaynak) sağlar. Ayrıca bu belge, dünyadaki farklı otel türleri, mevcut kategorizasyon sistemleri, iş/iş modelleri, büyüklükler ve sunulan hizmetler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

ISO, ulusal standart kuruluşlarının (ISO üyesi kuruluşlar) dünya çapında bir federasyonudur. Yani ulusal standart organizasyonların çatısı diyebileceğimiz bir konumdadır. Bu bağlamda, bu standardın dokümanı ile ilgili herhangi bir geri bildirim veya soru, bu standardın dokümanını kullanan kullanıcının ulusal standart organizasyonuna yönlendirilmelidir. Yani ülkemizde bu standardın belgesini kullananların bu belge ile ilgili sorularını veya geri bildirimlerini ISO üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü´ne (TSE) yöneltmeleri gerekmektedir.

ISO 22483 Standardı Belgesinin Kapsamı


22483 ISO standart belgesi, tatmin edici (tatmin edici) bir misafir deneyimini global minimum kapsamında sunması beklenen, turistlerin yaşadığı hizmet kalitesini garanti altına almak için uygun çerçeveyi alarak misafir sadakatini arttırmayı amaçlayan bir araç olarak kabul edilir ve doğrudan ve dolaylı. Oteller, personel, hizmetler, etkinlikler, eğlence faaliyetleri, emniyet ve güvenlik, bakım, temizlik, tedarik yönetimi ve misafir memnuniyeti (memnuniyeti) için bu standart belge, kalite ile ilgili gereksinimleri ve önerileri ortaya koymaktadır. Bu gereksinimler; sınıflandırmalarına göre, kategorilerine ve hizmetlerin doğrudan iç personel tarafından mı yoksa bir taşeron tarafından mı verildiğine bakılmaksızın uygulanabilirler.

ISO 22483 Standardı Belgesinde Önemli Başlıklar


ISO 22483 Standardının Dokümanı 29 sayfadan oluşmaktadır. Belgenin başında bir giriş yapılmış ve birkaç temel konuya değinilmiştir. Daha sonra belgenin kapsamından ve belgede kullanılan terim ve tanımlardan bahsedilmiştir. Bu terim ve tanımlara bazı örnekler verecek olursak konaklama hizmeti, alakart (alakart), büfe, ikram hizmeti, eğlence, etkinlik ve Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) terimlerini ve tanımlarını sıralayabiliriz. Bu başlıklardan sonra gelen ve belgenin ana konusunu oluşturan başlıklar;

* Personel gereksinimleri,
• Hizmet gereksinimleri,
* Etkinlik organizasyon gereksinimleri,
* Rekreasyon faaliyetleri,
* Emniyet ve güvenlik gereksinimleri,
* Bakım gereksinimleri,
* Temizlik gereksinimleri,
* Tedarik yönetimi,
* Misafir (misafir) memnuniyeti ve geri bildirim derleme (koleksiyon),
bunların başlığıdır.

ISO 22483 Standardı İle İlgili Eğitimler


Ülkemizde standartlarla ilgili eğitimler hem TSE tarafından hem de özel şirketler tarafından verilmektedir. Bu eğitimler, eğitimin süresi olarak ilgili standarda ve eğitimi veren firmaya göre değişiklik gösterebilir. Bazı eğitimler 1 günde, bazı eğitimler 3 günde verilebilmektedir. ISO 22483 Standardı yeni yayınlanan bir standart olduğu için TSE´nin “2020 Eğitim ve Belgelendirme Programı” dokümanı incelendiğinde ISO 22483 Standardı ile ilgili herhangi bir eğitimin olmadığı görülecektir. Ancak eğitim programı ile ilgili bu belgeye bakıldığında görülecektir ki; TSE, söz konusu eğitim ve sertifika programı ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yani her an yeni bir eğitim eklenebilir veya çıkarılabilir.

Bu konuda bilgi sahibi olmak için TSE´nin resmi internet sitesi takip edilebilir. Bir firma ISO standardı 22483 belgesi verecekse veya almışsa, bu standardın gerekliliklerini uygularken bu standarda dahil olan personelin en azından önemli bir kısmının ilgili eğitimlere katılmasını sağlıyorsa, Bu standart hakkında bilgi edinmek için önemli bir adım.


ISO 22483 Standart Belgesi veya Belgesi Almakla İlgili Hususlar


Belgelendirme/belgelendirme işlemleri ülkemizde yetkili firmalar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca bu belgelendirme/belgelendirme işlemlerine hazırlanırken danışmanlık firmalarından da danışmanlık hizmeti alınabilir. Bir standarda ilişkin belgelendirme/belgelendirme işlemleri kapsamında genellikle ilgili kuruluş denetlenir. Bu denetimlere hazırlıklı olmak ve denetimlerden başarıyla geçmek kurumlar için önemli bir konudur. Çünkü bir denetim başarısız olursa, bir sonraki denetim için günler veya aylar beklemeniz gerekebilir. Bu da zaman kaybına ve dolayısıyla sermaye kaybına yol açabilir. Bu nedenle denetimlerden başarı ile geçmek isteyen bir kurum, danışmanlık hizmeti konusuna önem verebilir ve bu konuda hizmet alabilir.

ISO 22483 Standardı belgesi/belgesi almak isteyen firma veya kurumların bu konuda yetkili bir firma bulup başvuru/görüşme yaparak belgelendirme süreçlerini başlatması gerekmektedir. Belgelendirme kapsamında aşağıdaki üç aşama takip edilebilir;

• Birinci Değerlendirme Aşaması: Belgelendirme talep eden kuruluşun bu standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığının kontrol edilmesi,
• Belgelerin Hazırlanması Aşaması: ISO 22483 Standardı kapsamındaki prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediğinin kontrol edilmesi ve kuruluşun değerlendirmeye hazırlığının gözden geçirilmesi ,
• Belgenin Düzenlenme Aşaması: İlk iki aşamada elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve alınan her türlü düzeltici faaliyetin gözden geçirilerek belgenin hazırlanması.
Ayrıca, otellerin turizm ve ilgili hizmetler kapsamındaki hizmet gereksinimlerine ilişkin olarak belgelendirme talebinde bulunan kuruluşlara belgelendirme kuruluşları/firmalar tarafından denetim hizmetleri de verilebilir.

ISO 22483 Standardı ile İlgili Diğer Hususlar


Halihazırda bir standart belgesinin alınması şirketlerin hem çalışma durumuna hem de itibarına olumlu katkı sağlayabilmektedir. Yani bir standardın gereklerini uygulayan bir firma, uyguladığı bu gereklilikler sayesinde yaptığı işe yönelik bazı düzenlemeler ve denetimler de yapmaktadır. Bu sayede prestijinde yani hem işinde hem de itibarında olumlu bir gelişme sağlayabilir. Bu nedenle bir standardın sertifikasına/sertifikasına sahip olmak hem firmalar hem de hangi firmayı tercih edeceğini düşünen müşteriler için önemli bir konudur.

Bir turizm firması olarak günümüzde en çok aklımıza gelen firmalardan biri de otellerdir. Oteller ISO 22483 Standardı belgesini alarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde itibar artışı sağlayabilirler. Ayrıca bu standardın uygulanması ile daha düzenli ve denetimli çalışma sağlayabilirler. Bu standardın dokümanında personel eğitim programı gerekliliklerinden sauna/spa gerekliliklerine kadar birçok konuda yerine getirilmesi gereken şartlar yer almaktadır. Ayrıca günümüzde müşteri memnuniyeti denilince akla ilk gelen konulardan biri olan geri bildirim/geribildirim konusu ile ilgili bir başlık da ISO 22483 Standardı belgesinde yer almaktadır.

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification