0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

ISO 26000 Social Responsibility Management System

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim SistemiKuruluşlar mal veya hizmet üretirken iş süreçlerinin her aşamasında çalışanlarının haklarının gerektirdiği değerlere uygun hareket ederek bunu tüm sisteme uygulamak zorundadır. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, kuruluşları bu doğrultuda sistematik olmaya zorlayan bir standartlar bütünüdür. Bu standartlar, çocukların çalıştırılması, çalışanların toplu iş kurma ve toplu sözleşme hakkı, zorla çalıştırma, çalışma saatlerine uyum, çalışan maaş ve ücretleri gibi çoklu kuruluşların politikalarında, iş süreçlerinde ve uygulama talimatlarında yapılması gerekenleri belirtir. çalışanlara yönelik ayrımcılık ve disiplin uygulamaları.


ISO 26000 Standardının İşletmelere Yönlendirdiği Konular Nelerdir?Bu standarda dayanarak, işletmelere aşağıdaki konularda rehberlik eder:
• Sosyal sorumlulukların tanınması ve paydaşların
dahil edilmesi • Sosyal sorumlu davranışı tüm işletmeye entegre ederek sosyal sorumluluğun altında yatan yedi ilkenin sürdürülmesi.
Bu temel ilkeler şu şekilde sıralanabilir:
• Hesap verebilir
olmak • Şeffaf olmak
• Etik davranış sergilemek
• Paydaş çıkarlarına
saygı duymak • Hukukun üstünlüğüne saygı göstermek
• Uluslararası davranış normlarına saygı göstermek
• İnsan haklarına saygılı
olmak ISO 26000 standardı, hangi sektörde olursa olsun tüm işletmeler için geçerlidir. kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerde.


ISO 26000 Belgesi Nedir?


Social Accountability International (SAI) tarafından yayınlanan SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı bulunmaktadır. Bu standardın geliştirilmesinin ardından 2010 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardı yayınlanmıştır. Bu standardın gerekliliklerini içeren belgeye ISO 26000 Belgesi adı verilmektedir.
ISO 26000 Belgesinin Temel Amaçları Nelerdir?
Genel olarak ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi´nin temel amaçları şu şekilde sıralanabilir:
• Kültürel, sosyal, yasal, çevresel farklılıklara ve ekonomik kalkınma koşullarına saygı göstermenin yanı sıra işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak.
• Sosyal sorumluluğu işler hale getirmek ve bu konuda yol gösterici • Sosyal sorumluluğa
ilişkin rapor ve iddiaların güvenilirliğini artırarak paydaşların belirlenmesine ve onlarla ilişkiler kurulmasına destek olmak.
• Gerçekleştirilen performansın sonuçlarını değerlendirerek iyileştirmeleri vurgulamak
• Müşteriler ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkilerde güven ve memnuniyet duygularını artırmak.
• Mevcut belgeler, uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ve mevcut ISO standartları ile tutarlı bir şekilde ilerlemek
• Sosyal sorumluluk alanında ortak bir terminoloji geliştirmek
• Sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak

What Benefits Does ISO 26000 Certificate Provide to Businesses?


On the basis of the ISO 26000 standard, there is the SA 8000 Social Responsibility standard, which was published by the Social Accountability International (SAI) in 1997. This standard was developed and published by the International Standards Organization (ISO) in 2010 as the ISO 26000 Social Responsibility Management System standard. The certificate given to the organizations that fulfill the requirements in line with this standard is called the "ISO 26000 Certificate".
Organizations that have ISO 26000 Certificate are considered to have prepared the company infrastructure in terms of sustainability. In this way, improvements are made in many problematic areas such as the working conditions of children, forced labor, working hours of employees, the right to form s and collective bargaining, and reliability is ensured on behalf of the organization.
The prestige and reputation of businesses with ISO 26000 Certificate increase, their competitive advantages increase and their access to new markets becomes easier. At the same time, the morale of the employees, their loyalty to the business and their productivity increase in this way. All of these enable the company´s perception to develop in a positive way.
What Does ISO 26000 Certificate Gain?
ISO 26000 standardını uygulayan kuruluşlar, şirket altyapısını sürdürülebilirlik açısından hazırlamıştır. Sonuç olarak, organizasyonun sosyal ve çevresel katma değeri artar. Belgenin faydalarını sıralayalım:
• Şirketin itibarını ve prestijini artırır.
• Rekabet koşullarında şirketin rakiplerinden her zaman bir adım önde olmasını sağlar.
• Firma yeni müşterileri daha kolay kazanırken aynı zamanda mevcut müşterilerini elinde tutar.
• Şirket çalışanlarının morali, bağlılığı ve verimliliği artar.
• Yatırımcıların, hissedarların, sponsorların ve diğer kuruluşların firma algıları değişir.
• Diğer şirketler, devlet kurumları, rakipler, medya ve müşterilerle ilişkiler gelişir.

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification