0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

ISO 28000 Supply Chain Security Management System

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi


Tedarik zinciri kırılabilir bir yapıya sahiptir veya kamu güvenliği sorunlarına yol açabilir. Bu durum resmi ve özel kuruluşlar için de zafiyetlere yol açmakta ve şirketleri olumsuz etkilemektedir. Bu tür risklerin doğru teşhisler yapılarak şirketler için tedarik zincirinde tespit edilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından bu amaçla tasarlanmış ve 2007 yılında yayınlanmış bir yönetim sistemi standardıdır. Bu standart da tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin gereksinimlerini tanımlar ve bir model oluşturur. sistemi uygulamak isteyen firmalar için. Ayrıca, doğrulamaya izin verecek belirli dokümantasyon gerekliliklerini de belirler. Örneğin şirketler uluslararası bir tedarik zinciri içerisinde güvenlik sağladıkları alanları bu standarda göre tanımlar ve bu bölümle ilgili güvenlik değerlerini yaparlar. Gerekli ve yeterli önlemleri alarak tedarik zinciri güvenlik planlarını geliştirir ve uygular.


ISO 28000 Belgesi Nedir?


ISO 28000:2007 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, tedarik zinciri ile ilgili risklerin doğru tanımlanmasını ve etkin yönetimini sağlamak için ISO tarafından yayınlanan bir yönetim sistemi standardıdır. İşletmelerin hangi sektörde olursa olsun aynı gereksinimlerin karşılanması beklenir. Bu standarda uygun olarak gerekliliklerin yerine getirilmesi sonucunda işletmeye verilen belgeye “ISO 28000 Belgesi” denir.


ISO 28000 Belgesini Kimler Alır?


Her büyüklükteki kuruluş için Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi alınmalıdır. Bunlara fabrikalar, hizmetten çıkarma veya nakliye hizmetleri sağlayan şirketler dahildir.

ISO 28000 Belgesinin Faydaları Nelerdir?


* Uygun Tedarik dili ve yapısını oluşturur.
* Ürün ve hizmetlerin kalitesini artırır.
• Maliyetleri düşürür.
• Kar artışı sağlar.
• Verimlilikte artış sağlar.
• Etkinlik artışı sağlar.
• Artan rekabet gücü ve pazar payı sağlar.
• Çalışma yaşam kalitesinin artmasına neden olur.
• Kültür değişikliği sağlar.
• Müşteri memnuniyeti
* Çevresel kalite anlayışı sağlar.
• Tedarikçi kalitesinde artış sağlar.ISO 28000 Belgesi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi´nin tedarik zincirinde yer alan şirketler için faydalarının en başında şirketin güvenlik riskleri azaltılır. Güvenlik riskleri belirlenerek ve yeterli önlemler alınarak hata ve zararlar en aza indirilir. Bir diğer önemli faydası da özellikle Avrupa Birliği ülkeleri için ticaretle ilgili direktiflerden doğan yükümlülükleri yerine getirmiş sayılmasıdır. Özellikle taşımacılık faaliyetlerinde bu standart doğrultusunda birden fazla gereksinim bulunmaktadır. ISO 28000 Belgesine sahip olmak, resmi makamlar nezdinde firmanın güvenini artırmaktadır.


Aynı zamanda bu belge, şirket adına gümrük idarelerine güvenlik risklerini belirleme ve kontrol etme kabiliyetini kanıtlamaktadır. ISO 28000 Belgesine sahip firmalar rakiplerine göre avantaj sağlamakta ve marka değerini arttırmaktadır.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Neden Önemlidir?


ISO 28000 Belgesine sahip olmak, şirketlerin uluslararası bir tedarik zincirinde yeterli düzeyde güvenlik oluşturmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bu belge, tedarik zincirindeki şirketlerin mevcut güvenlik düzeyinin iç veya dış denetçiler veya resmi kuruluşlar tarafından belirlenmesi ve doğrulanması için temel oluşturur.
Çoğu zaman müşteriler, iş ortaklarının, resmi kuruluşlarının ve diğerlerinin bu uluslararası standarda göre çalıştığını iddia eden şirketlerden de bir denetim veya onay talep eder. Bu nedenle bu firmaların tarafsız ve bağımsız hareket eden bir belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenmesi ve belgelendirilmesi önemlidir. Belgelendirme kuruluşunun akreditasyonu da bu belgenin tüm dünyada kabul görmesine olanak sağlamaktadır.


Firmalar ISO 28000 Belgesine sahip olduklarında, güvenlik planının kapsadığı tedarik zincirinin sınırlarını tanımlayan bir kapsam belgesine sahip olacaklardır. Bu güvenlik değerlendirme belgesi ayrıca olası güvenlik tehdidi senaryolarını ve bunların her birinden beklenebilecek etkileri gösterir. Ayrıca şirketin güvenlik değerlendirmesi ile belirlenen güvenlik tehdidi senaryolarını yönetmek için mevcut güvenlik önlemlerini açıklayan bir güvenlik planı da bulunmaktadır.


ISO 28000 Sertifikası Firmanın Hangi Alanları Değerlendirerek Riskleri Kontrol Etmesine İzin Vermektedir?

• Kuruluşun performansını, koşullarını ve güvenliğini etkileyen sistemlere ve kişilere dayalı faktörler •
Kuruluşun kontrolü dışında meydana gelen, dışarıdan sağlanan hizmetler ve malzemeler gibi faktörler
* Güvenlik önlemlerini olumsuz etkileyen fırtına, sel ve benzeri çevresel olaylar
• Yasal düzenlemelere, markaya veya imaja zarar verme gibi ortaklardan kaynaklanan risk ve tehditler
* Faaliyetin sürekliliğini olumlu veya olumsuz etkileyen tehditler

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification