0212 438 04 76
0541 341 84 14
Get Offer

ISO 31000 Risk Management System Certificate

 

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgesi

 

 Bir organizasyon; Herhangi bir olayın finansal, stratejik veya operasyonel hedeflerine ulaşmasını engelleyen gerçekleşme olasılığına risk denir. Bu riskler de iki açıdan ölçülmekte ve analiz edilmektedir. Birincisi, risklerin gerçekleşme olasılığı açısından yapılan analiz, diğeri ise bu risklerin gerçekleşmesi durumunda kuruma vereceği zararın etkileri açısından yapılan analizdir.
ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı, risk yönetimine ilişkin ilke ve genel ilkeleri düzenlemektedir. Herhangi bir kamu, sosyal veya özel teşebbüs, dernek, grup veya kişi tarafından kurulabilir. Bu nedenle ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı herhangi bir sektöre veya sektöre özgü değildir. Aslında her büyüklükteki ve faaliyet alanındaki kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliktedir. Kamu sektörü veya özel sektör ayrımı gözetmeksizin ve hatta o firmada çalışan kişi sayısı ne olursa olsun, her şirket için uyarlanabilir standartlardır.
Faaliyetler sırasında karşılaşılan bazı risklerin kontrol altına alınması ve olası kayıpların önüne geçilmesi şirketin beklentileri arasındadır. ISO 31000 standartları, firmalara bu işi daha sistemli ve belirli kurallar dahilinde gerçekleştirme imkanı sağlamaktadır.


Risk Yönetimi Öğeleri nelerdir?


• Risklerin belirlenmesi
• Risk fırsatlarının değerlendirilmesi
• Riskin kaynağının ortaya çıkarılması
• Riskin değişme olasılığının belirlenmesi
• Sonuçların uygun şekilde değiştirilmesi
• Risklerin paylaşılması
• Risklerin belgelenmesi


ISO 31000 Sertifikası Nedir?


ISO 31000 Sertifikası, risk yönetim sistemlerinde küresel bir ölçüttür. Tercih edilirse firmayı piyasada ön sıralara taşır, alınan stratejik kararlara müşterilerin güven duymasını sağlar. ISO 31000 Belgesi, özel, kamusal veya sosyal alanlarda planlama, yönetim faaliyetleri ve iletişim süreçlerine uygulanan, risk yönetimine ilişkin uygulanacak koşulların tanımlandığı, operasyonel verimliliği, yönetimi ve hissedar güvenini artırmayı amaçlayan bir yönetim sistemidir.
ISO 31000 Belgesine sahip olmak, kuruluşun kurumsal bir kimlik sergilediğini gösterir. Rakiplerine karşı itibarını da arttırır.

 

ISO 31000 Belgesi Ne İşe Yarar?


ISO 31000 Belgesi uluslararası geçerliliği olan bir belgedir. Bu belge kapsamında yönergeler ve ilkeler sunarak şirketlere risk analizi ve risk değerlendirmeleri konusunda yardımcı olur. Kamu, sosyal veya özel işyeri ayrımı gözetmeksizin tüm planlama, yönetim faaliyetleri ve iletişim süreçlerine uygulanabilir.


ISO 31000 Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

• Risk yönetiminde hissedarlar arasında güven oluşturur.
• Operasyonel verimliliği ve yönetimi proaktif olarak iyileştirir.
• Yönetim sisteminde performansı ve direnci arttırır.
• Kayıpları en aza indirerek risk analizi için yönetim sistemi kontrolleri uygular.
• İş sürekliliğini sağlar.
• Risk ve fırsatları analiz ederek planlamaya uygun stratejiler üretilmesine yardımcı olur.
• Riskler oluşmadan önlem alınmasını sağlar.
• Olumsuz risklere karşı strateji planı geliştirir.
• Risklerin mümkün olduğunca makul seviyelerde tutulmasını sağlar.


ISO 31000 Belgesi Nasıl Alınır?Firma büyüklüğü ve çalışan sayısının uygunluğu sağlandıktan sonra ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi standardı satın alınmalı ve tüm gerekliliklerin karşılandığını gösteren belge alınmalıdır. Daha sonra, organizasyonel yönetim altyapısının kurulması gerekmektedir. Ayrıca en az iki çalışanın ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Standardı eğitiminin yanı sıra ISO 19011 Dahili Tetikleme eğitimi almış olması gerekir. Tüm bu altyapılar tamamlandıktan sonra ilgili belgelendirme kuruluşuna talepte bulunularak süreç başlatılır. Belgelendirme kuruluşu ile denetim tarihi planlandıktan sonra, kuruluştan yetkili kişiler firmaya gelir ve gerekli denetimleri uygular. Denetimden başarı ile geçilirse ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi belgesi alınır.

ISO 31000 Belgesi Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?


• Belgeyi veren kurumun akredite olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir.
• Belgenin kapsamı doğru belirlenmelidir.


ISO 31000 Sertifikası Başvuru Belgeleri Nelerdir?


• Faaliyet belgesi
• Vergi Kurulu
• İmza Sirküleri
• Ticaret sicil kaydı
• SGK Beyannamesi (Son 3 Ay)
• ISO 31000: 2018 Risk Yönetim Sistemi Belgeleri


ISO 31000 Belgesi Kimler Alabilir?


Bu belge; Herhangi bir kamu, sosyal veya özel şirket tarafından kullanılabilir. Bu nedenle ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi alana özel bir standart değildir. Standart, bir kuruluşun ömrü boyunca o kuruluşun çeşitli faaliyetlerinden birden fazlasına uygulanabilir. Bu faaliyetlere; Örnekler arasında kararlar, stratejiler, işlemler, süreçler, projeler ve ürünler bulunur.

GET PRICE OFFER
GET PRICE OFFER

ISO Certification