0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

JCI (Joint Commission International) Accreditation

Joint Commission International (JCI) nedir?


Bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan JCI (Uluslararası Ortak Komisyon), dünya çapında sağlık kuruluşlarını ve programlarını akredite eder ve onaylar. JCI akreditasyonu ve sertifikasyonu, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hasta güvenliği konusunda dünya lideri olarak tanınmaktadır. Joint Commission International, kalite ve hasta güvenliği konusundaki en iyi uygulamaları belirler, ölçer ve dünya ile paylaşır. JCI, sağlık kuruluşlarının tüm ortamlarda performansı ve sonuçları iyileştirmesine yardımcı olmak için liderlik ve yenilikçi çözümler sunar.


JCI´nin misyonu, eğitim, danışmanlık hizmetleri ve uluslararası akreditasyon ve sertifikasyon yoluyla uluslararası toplumda sağlık hizmetlerinin güvenliğini ve kalitesini sürekli olarak iyileştirmektir. Bu amaçla eğitim, yayın, danışmanlık hizmetleri ve uluslararası akreditasyon ve sertifikasyon hizmetleri sunarak uluslararası toplumda hasta güvenliğini ve sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için çalışır. Bugün 100´den fazla ülkede titiz bakım standartlarını teşvik etmek ve en yüksek performansı elde etmek için hastaneler, klinikler ve akademik tıp merkezleri, sağlık sistemleri ve kurumları, bakanlıklar, akademi ve uluslararası aktivistler ile işbirlikleri yapmaktadır.


JCI, hasta bakımında en yüksek performansı elde etmek için sağlık sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte çalışır. Sağlık hizmeti kalitesi ve hasta güvenliği için uluslararası standartlar geliştirerek ve sürdürerek kaliteli sağlık hizmetinin tüm zorluklarını ele alır. Standartlar, tüm sağlık kuruluşlarında ortak olan önemli işlevler etrafında geliştirilir ve düzenlenir. Standartların işlevsel organizasyonu şu anda dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır ve bilimsel çalışmalar, testler ve uygulamalarla onaylanmıştır.


En iyi uygulamaları sürdürmek için JCI, deneyimli doktorlar, hemşireler, yöneticiler ve kamu politikası uzmanlarından oluşan Standartlar Danışma Panelinin görüşlerine atıfta bulunur. Panel, JCI akreditasyon standartlarının geliştirilmesi ve revizyon sürecine rehberlik eder. Panel üyeleri dünyanın beş büyük bölgesinden oluşuyor: Latin Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik Kıyıları, Orta Doğu, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri. Panelin tavsiyeleri standartlara, uluslararası saha incelemelerine ve konuyla ilgili uzmanlardan gelen girdilere dayanmaktadır.


JCI, dünya çapında tanınan bir kalite ve hasta güvenliği sembolü olan “The Gold Seal of Approval” sertifikasyon sisteminin yürütücüsüdür. Bu amaçla standart geliştirici, uygulayıcı ve denetleyici olarak hizmet verirken küresel sağlık hizmetlerinin dinamiklerine ayak uydurmaya çalışmaktadır.


JCI Akreditasyonu Nedir?


JCI, sağlık hizmetleri akreditasyonunda tanınmış bir küresel lider kuruluştur. Kalite başarısı ve hasta hizmeti ve güvenliğinin objektif bir değerlendirmesini sağlar. Sağlık kuruluşları ve diğer ilgili taraflar, JCI akreditasyon hizmetleri alarak kurumun onlarca yıllık uzmanlığından faydalanabilir.


Akreditasyon sürecinin büyük bir titizlikle ve başarıyla tamamlanması, bir sağlık çalışanının titiz bir performans değerlendirmesinden geçtiğinin, hasta güvenliği ve bakım kalitesi açısından sağlam bir nitelikler setini karşıladığının göstergesidir. Uluslararası akreditasyon almaya çalışmak sağlık kuruluşları için çok önemli ve çok önemli bir karardır. Bunu başarmak, üst yönetim de dahil olmak üzere organizasyonun tüm birimlerinin bağlılığını gerektiren uzun bir süreçtir. Akredite bir tıp kurumu olarak, kanıtlanmış uygulamaları uygulamak, en nitelikli tıp uzmanlarını istihdam etmek ve elde tutmak ve maliyetleri azaltmak için gereken bilgi ve prestiji sağlayabilir.


Joint Commission International ve kurumsal girişimin diğer üyeleri (Joint Commission, The Center for Transforming Healthcare ve Joint Commission Resources) 100´den fazla ülkede yaklaşık 22 bin sağlık kuruluşu ile temas halindedir. JCI, bilgi ve uzmanlığını paylaşarak, sağlık kuruluşlarının karşı karşıya olduğu ciddi halk sağlığı sorunları üzerinde önemli bir etki yapabilir.


Akreditasyon ortağı olarak Joint Commission International´ı seçerek, kuruluşlar daha fazla hastaya hizmet verebilir ve kuruluşu küresel ölçekte ön plana çıkarmaya yardımcı olacak hizmet yelpazesinde mükemmellik taahhüdünü sürdürebilir. dec JCI:


Ø En iyi uygulamaları şekillendirir ve kurar performans çıtasını yükseltmek için en katı standartlar.
Ø Dünya çapında binlerce kuruluşla çalışarak, sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve hasta güvenliğinin iyileştirilmesi konusunda güçlü bir bakış açısı sağlar.
Ø Uzman kadrosu son derece deneyimlidir ve çeşitli sağlık ortamlarından ve uzmanlık alanlarından gelmektedir.
Ø Sağlık hizmetinin kalitesine önem veren bir işyerinde hizmet vermeyi tercih eden en iyi ve donanımlı profesyonellerin istihdam edilmesine yardımcı olur.


JCI Sertifikası nedir?


Joint Commission International, sekiz farklı sağlık bakım programını akredite eder ve onaylar. Bu kurumları ve akreditasyon kapsamındaki başlıca konuları şu şekilde özetleyebiliriz:


Ø Akademik Tıp Merkezleri: JCI, akademik tıp merkezi hastanesini aşağıdakilerden herhangi biri olarak tanımlar:


tıp fakültesi ile entegre bir tıbbi tesistir
o tıp öğrencilerinin ve tıp fakültesi sakinlerinin eğitimi için ana tesistir
akademik ve/veya ticari klinik araştırma çalışmaları yürüten bir tesistir


Ø Ayakta Tedavi Tesisleri: JCI bir ayakta tedavi tesisi tanımlar aşağıdakilerden herhangi biri olarak:o Bağımsız tıbbi, dişçilik ve cerrahi tesisler
o Diyaliz tesisleri
o Radyoloji tanı merkezleri
o Ayakta kronik bakım yönetim tesisleri
o Akut bakım merkezleri


Ø Evde Bakım Tesisleri: JCI standartları, bir hastanın evinde bakım için en iyi uygulamaları ele alır yaşam sonu bakımı dahil. Performans kapsamının ölçülebilir unsurları şunlardır:o Tüm hasta merkezli bakım ve etkileşimler
o Çevresel güvenlik
o Personel nitelikleri ve eğitim


Ø Uzun Süreli Bakım Tesisi: JCI uzun süreli bakım standartları, akut olmayan ortamlar için kalite iyileştirme konularını ele alır, örneğin:


o Yardımlı yaşam tesisleri
o Rehabilitasyon merkezleri
o Kronik bakım tesisleri


Ø Tıbbi Nakil Kuruluşu: JCI standartları, hastaların acil ve acil olmayan nakillerinin tüm yönlerini ele alır ve hastanelerle ilişkili kamu ve toplum temelli tıbbi nakil kuruluşlarına uygulanır. JCI standartları, aşağıdakiler dahil olmak üzere birden fazla taşıma modunu değerlendirir:


o Acil tedavi ve nakil hizmetleri
o Acil olmayan ulaşım hizmetleri
o Kamu ve özel ambulans hizmetleri
o Hava ve su tıbbi taşımacılığı
o İtfaiye acil servisleri


Ø Birinci Basamak Tedavi Merkezleri: JCI birinci basamak standartları aşağıdaki konulara odaklanır:


o Toplum entegrasyonu
o Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ve sağlık destekleri
o Hastalığı önleme
o İlk tıbbi temas noktası hizmetler
o Sağlık sisteminin diğer bölümlerine bağlantılar


JCI Clinical Care Program Certification (CCPC), JCI tarafından akredite edilmiş kuruluşların, ister bir hizmet ister bir hastalık olsun, belirli bir uzmanlık alanında kaliteli hasta bakımına bağlılıklarını daha fazla göstermelerine olanak tanıyan bir araçtır. Bu onların mükemmelliğe doğru bir sonraki adımıdır. Bir veya daha fazla CCPC almış bir tesisi seçen hastalar, tesisin hasta güvenliği, klinik bakım sunumu, genel hasta desteği ve daha pek çok konuda katı kriterleri karşıladığına güvenebilir.


JCI şu anda aşağıdaki sertifikaları sunmaktadır:


* Akut miyokard enfarktüsü (kalp ile ilgili hastalıklar)
Astım


Ø Tüm kanser türleri
Ø çocukluk çağı astımı
Ø Kronik kalp yetmezliği
Ø Kronik böbrek hastalığı
Ø Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
Ø Diabetes mellitus (tip 1 ve 2)
Ø Son dönem böbrek hastalığı
Ø Kalp yetmezliği
Ø HIV/AIDS tedavisi
Ø Eklem replasmanı (her türlü)
Diz kireçlenmesi tedavisi
Ø Ayakta tedavi edilen diyabet türü
Ø Ağrı tedavi edilebilir
Palyatif (Palyatif) bakım
Primer inme/inme
Ø Her türlü organ nakli
Ø Travmatik beyin hasarı


JCI akreditasyon ve sertifikasyon hizmetleri, küresel sağlık camiasında altın standart olarak kabul edilir. JCInin´in katı standartlarını karşılayan bir tıp kurumu, “Altın Onay Mührü” Sertifikasını ve bu ayırt edici başarının bir işaretini gururla sergileyebilir.


Hastalar bu işareti JCI tarafından akredite edilmiş ve tıbbi hizmetleri JCI standartlarına göre sertifikalandırılmış kuruluşların tesislerinde veya iletişim ağlarında görebilirler. Bu, güvenli bir ortamda kaliteli sağlık hizmeti sağlama taahhütlerinin görünür bir işaretidir. Altın Onay Mührü, bu tıbbi kurumların hastalar arasındaki itibarını arttırır ve onları rakiplerinden açıkça ayırır. Kuruluşlar JCI Sertifikası ile diğer hizmet sağlayıcıların, işletmelerin, bakanlıkların ve sigorta şirketlerinin saygısını kazanabilirler.


JCI Sertifikası Nasıl Alınır?JCI akreditasyonu ve sertifikasyonuna başvuran her hastane ve sağlık kuruluşunun hazırlanması yaklaşık iki yıl sürer. Bu süre zarfında tüm kuruluş, JCI standartlarını karşılaması gereken yeni, yüksek kaliteli ve hasta açısından güvenli politikalar, uygulamalar ve prosedürler geliştirmek ve uygulamak için çalışmaktadır.

 

GET PRICE OFFER