0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

United Nations Global Compact and UNGC 100 IndexBirleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve UNGC 100 Endeksi

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzluk alanlarında sorumlu iş uygulamalarına bağlı küresel şirketleri destekleyen stratejik bir girişimdir. Birleşmiş Milletler (BM) liderliğindeki bu girişim, daha iyi bir dünya inşa etmeye yönelik sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan faaliyetleri desteklemektedir. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik çalışması olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, bugün 160´tan fazla ülkede 9500´den fazla şirkete ve 3000´den fazla şirket dışı üyeye sahiptir.


Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, bir şirketin değer sistemini ve iş yapma yaklaşımını tanımlaması gereken 10 temel ilke üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler;


• İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,
• Uluslararası Çalışma Örgütü´nün Temel İlkeler ve Çalışma Hakları
Bildirgesi, • Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi,
• BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
temelinde belirlenen bu ilkeler insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgilidir.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi´nin 10 ilkesini şu şekilde sıralayabiliriz.


1. İş dünyasında insan haklarına her zaman saygı gösterilmeli ve desteklenmelidir.
2. İş dünyasında insan haklarını ihlal eden her türlü faaliyetin önüne geçilmeli; iş uygulamaları bu ihlallerde suç ortağı olmamalıdır.
3. Çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterilmeli ve desteklenmelidir.
4. Zorla çalıştırma engellenmelidir.
5. Her türlü çocuk işçiliği kabul edilemez; Çocuk işçiliği her yerde ve her koşulda yasaklanmalıdır.
6. İşe alımlarda ve işyerlerinde bireyler arasında ayrım yapılmamalıdır.
7. Sektör ne olursa olsun, her firma çevre konularına her zaman duyarlı olmalıdır.
8. Çevre konularında yapılacak faaliyetlere destek verilmelidir.
9. Çevre dostu teknoloji, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için her türlü adım atılmalı ve her türlü destek verilmelidir.
10. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi´nin son ilkesi yolsuzlukla mücadele ile ilgilidir: İş dünyasında rüşvet, haraç vb. her türlü yolsuzluk yasaklanmalı ve ilgili herkes üzerine düşeni yapmalıdır.


Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi´ne katılan şirketlerin bu ilkeleri kurumsal stratejilerine, kültürlerine ve günlük faaliyetlerine entegre etmeleri beklenmektedir. Şirketlerin ayrıca ilkeleri alenen savunması ve ilkelerin karşılanmasına yönelik ilerleme hakkında paydaşlarla iletişim kurması gerekmektedir. İlkelere uymayı taahhüt eden herhangi bir şirket, yasal olarak bağlayıcılığı olmayan bu tamamen gönüllü sözleşmeye katılabilir.
Müteahhitlik şirketlerinin iklim değişikliği, su ve sanitasyon, enerji, biyoçeşitlilik, gıda ve tarım alanlarında çevreye karşı sorumlu davranmaları bekleniyor. Şirketler ayrıca çevresel konular ile sosyal ve kalkınma öncelikleri arasındaki bağlantıyı da kabul etmelidir.

Sözleşmeye üye olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Üyelik

Şirketleri, doğrudan veya dolaylı olarak birçok avantaja sahiptir. Bunlardan bazıları şunlardır:
• Ulusal ve uluslararası toplumda kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinde yer almak.
• UNGC´nin çok paydaşlı yapısını kullanarak yeni işbirlikleri geliştirmek
• Rekabet gücünü artırmak ve marka prestijini güçlendirmek.
• Sürdürülebilirlik kazanımlarını ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşma fırsatına sahip olmak.
• Sözleşmede 160´tan fazla ülkeden firmalar yer aldığı için çok geniş bir sosyal ve iş ağına sahip olmak.
• Sürdürülebilirlik, uygulama, eğitim, danışmanlık, iş geliştirme vb. konularda destek almak; bilgi ve tecrübeyi başkalarına aktarmak.

UNGC 100 Endeksi

UNGC 1oo, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi´ne dahil olan temsili bir şirketler grubundan oluşan bir hisse senedi endeksidir. Sustainalytics tarafından geliştirilen UNGC 100 Endeksinde, temel finansal sürdürülebilirlik performansı değil; Çevresel, sosyal ve yönetim konularında kurumsal performans değerlendirilir. Finansal konular dikkate alınmasa da UNGC 100 Endeksi´nde başarılı olan şirketlerin finansal piyasalarda daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip olduğunu söylemek mümkün.
Birçok farklı alanda ürün ve hizmet sunan firmalar UNGC 100 Endeksinde yer almaktadır. Bu şirketlerden bazıları şunlardır: Allianz SE, Bombardier Inc., Daimler AG, Electrolux AB, Ericsson, Ford Motor Co., Johnson Controls Inc., Toshiba Corporation. Listedeki tek Türk markası Coca Cola. UNGC 100 Endeksi´nde otomotiv, gıda, havacılık, bankacılık, teknoloji, enerji, elektronik ve daha birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketleri görmek mümkün.

“Aşan Belgelendirme Kuruluşu olarak tüm süreçlerde sizlere hizmet vermekteyiz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.”

GET PRICE OFFER