0212 438 04 76
0541 341 20 34
Get Offer

What is Green Star Certificate?

Yeşil Yıldız Sertifikası Nedir?


Faaliyetlerini çevre ile uyumlu hale getiren turizm tesisleri Kültür ve Turizm Bakanlığı´ndan Yeşil Yıldız Belgesi alabilmektedir. Geçmişte bu konuda bazı yasal düzenlemeler yapılmış ve düzenlemeler yapılmıştır. En son çalışma 2017 yılında başlatılmıştır. Yeşil Yıldız Belgesi kapsamı, Bakanlık tarafından yayınlanan "Çevre Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ" ile belirlenmiştir. Buna göre faaliyetlerinde enerji verimliliği, düşük karbon ayak izi, su tasarrufu, çevreye zararlı maddelerin azaltılması gibi kriterlere uyan tesisler sertifikalandırılabilir. Yönetmeliğe göre özellikle oteller, tatil köyleri, golf tesisleri, termal oteller, turizm kompleksleri vb. yeşil yıldız alabilir.
Yılın her ayı farklı bölgelerde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan tesisler, sürdürülebilir turizm için çok önemli bir role sahip. Yeşil Yıldız Sertifikasının en önemli amacı, ülkemizde sürdürülebilir turizm bilincini oluşturmaktır. Çünkü küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevre sorunları, sürdürülebilirlik konusunda her sektörden paydaşları bir araya getiriyor. Dünyada turizm sektörünün en başarılı oyuncularından biri olan ülkemizde bu konuya gereken önem verilmelidir. Yeşil Yıldız Sertifikası bu kapsamda esas teşkil etmekte olup; otellerin ve diğer tesislerin hizmetlerinin ve işletme politikalarının sürdürülebilir olmasını sağlar.


Yeşil Yıldız Sertifikası Nasıl Alınır?


Çevre Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ´de belirtilen şartları sağlayan oteller, Bakanlığa başvurarak yeşil yıldız belgesi alabilirler. Bunun için izlenecek adımları şu şekilde özetleyebiliriz:


-Başvuru dilekçesi ve çevre duyarlılığı kriterleri, başvuru formu doldurularak Bakanlığa sunulur.
- Başvuru belgelerinin uygun görülmesi halinde tesiste yerinde incelemeler yapılır. Yapılan denetimlerde tesisin yeşil yıldız kriterlerine uygun olup olmadığı belirlenir.
-Denetimlerde başarılı olan otellere 1 ile 5 (yıldız sayısı) arasında puan verilir. Buna göre oteller 3 yıldız, 4 yıldız vb. olarak tanımlanmaktadır.
-İşlem sonunda başvuru sahibi tesise Yeşil Yıldız Belgesi verilmektedir. Bu noktadan sonra ilgili otelin logosu yeşil yıldız yani çevre dostu bir tesis olduğunu göstermeye başlar ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir.
Belgelendirme sürecindeki en kritik adımlardan biri denetimlerdir. Bakanlıkça yetkilendirilen müfettişler, bu denetimler sırasında temel olarak aşağıdaki konularda inceleme yapar:
-İşletmenin çevre politikası; enerji, su, atık ve karbon yönetim sistemleri
- Tesisin iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma vb.) ve aydınlatma sistemlerinin (düşük enerji, çevreye zarar vermeme vb.) çevresel uyumluluğu
-Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları -Pencere
, kapı, dış cephe kaplaması, izolasyon, rüzgarlık vb. yapı elemanları
-Yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılması (rüzgar, güneş, jeotermal vb.)
-Bölgede su israfını önleyecek ürün ve sistemlerin kullanılması bahçe, odalar, ortak alanlar, tuvaletler vb.
-Deterjan, dezenfektan ve diğer kimyasallarla ilgili süreçlerin yönetimi. Hiçbir uygulamada insan sağlığına zarar verecek maddeler kullanılmamalıdır.
-Haşere kontrolü -Havuzların işletilmesi
(su döngüsü, temizlik, kullanım vb.)
-Gürültü yönetimi


Bu değerlendirmelerin her birinin bir puan karşılığı vardır. 1 ila 5 yıldız için minimum puan toplayan tesisler, topladıkları puanlara göre yeşil yıldız numarası kazanabilirler.


Yeşil Yıldız Sertifikalı Oteller


Bakanlığın verilerine göre 10 Ocak 2022 itibariyle Türkiye´deki yeşil yıldızlı otel sayısı 450´dir. Bunların çoğu (228 otel) Antalya´dadır. Onu 61 otel ile İstanbul takip ediyor. Muğla (46), İzmir (27) ve Ankara (20), en fazla yeşil yıldızlı otel bulunan illerdir. Green Star Sertifikalı otellerimizde toplam oda sayısı 136 bin, toplam yatak sayısı ise 292 bindir. Bu otellerden biri olmak isteyen tesisler Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek belgelendirme prosedürleri ve denetimler hakkında detaylı bilgi alabilirler.


Yeşil Yıldız Sertifikası Faydaları


Yeşil yıldızlı otellere katılmak, turizm tesislerine birçok ekonomik, çevresel ve sosyal fayda sağlamaktadır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:


-Tesislerin tüm alanlarında su ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Geri dönüşüm uygulamaları yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu, tesis maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
-Atık miktarı en aza indirilir. Sürdürülebilirliği gerçekten benimseyen oteller zamanla "sıfır atık" düzeyine ulaşabilir.
Çevreye zararlı etkisi olabilecek kimyasalların kullanımı kontrol edilir. Bu, yerel halkın sağlığını ve güvenliğini korur; su, toprak ve hava gibi kaynakları güvence altına alır.
Yeşil yıldız olmak, tesislerin rekabet gücünü artırıyor. Ayrıca ülkemiz turizminin daha sürdürülebilir hale gelmesine destek olmaktadır. Bu sayede daha fazla yabancı turist çekiyor.
-Daha verimli iş süreçleri planlanır.
-Çalışanların çevre bilinci.
-Sürdürülebilir bir merkez alan planı ve yeni tesis yatırımlarında geliştirilebilir.

GET PRICE OFFER